logo Helse Nord

Funksjons- og oppgavedeling:

Utvidet tidsplan vedtatt

I styremøtet 29. november 2023 vedtok styret en utvidelse av fremdriftsplanen som er satt for å ferdigstille høringsutkast av den helhetlige planen for funksjons- og oppgavedeling. 

Publisert 29.11.2023
En gruppe mennesker som sitter rundt et bord
Styremøte 29. november 2023.

Administrerende direktør Marit Lind la fram en sak for styret hvor hun ba om at styrebehandlingen av utkast til helhetlig plan skyves fra 20. desember 2023 og til et ekstraordinært styremøte 9. januar 2024.

Styret vedtok den justerte fremdriftsplanen.

Styresak 129-2023 Tiltak for å sikre bærekraft – justering av fremdriftsplanen 

Høringsfristen vil fortsatt være på 8 uker, bare litt forskjøvet og dato for endelig styrebehandling opprettholdes til 25. april 2024.

Se oppdatert fremdriftsplan.