logo

Åpen forslagskanal

Har du forslag eller innspill til Helse Nords arbeid med omstilling og endring som du ønsker å dele med oss? Da håper vi at du sender oss ditt innspill. Om du ønsker det kan du være anonym. Du har også mulighet til å laste opp mindre vedlegg.

Publisert 28.04.2023
Brev på vei i postkasse

​​Vi ønsker oss innspill fra både ansatte, pasient- og brukerorganisasjoner, kommuner, tillitsvalgte, pårørende, pasienter og alle andre som har innspill til endrings- og omstillingsarbeidet i Helse Nord.

Alle innspillene blir journalført i Helse Nord RHF sitt arkivsystem, i tråd med arkivloven.

Alle kan be om innsyn i dokumenter Helse Nord RHF mottar, og ditt innspill kan med andre ord bli sendt til eventuelle utenforstående som ber om innsyn.

Her kan du sende oss dine innspill (Questback).

Vil du heller sende oss en e-post kan du det. Send da ditt innspill til postmottak@helse-nord.no​, merket med ​​"Åpen innspillskanal ​​2023/723".​

Håper å høre fra deg!

Endring og omstilling i Helse Nord

Vi kan ikke lenger drive spesialisthelsetjenesten i Nord-Norge på samme måte som nå. Les hvorfor og få en oversikt over pågående endringsarbeid.
Helse Nords endrings- og omstillingsarbeid
Kvinne holder hånden til person som sitter. Illustrasjonsfoto: Colourbox