logo Helse Nord

Kommunene og andre blir involvert

Helse Nords styresak som foreslår retning for videre nødvendig endringsarbeid har skapt stort engasjement. Konstituert adm. direktør Marit Lind forsikrer om at samarbeidsaktører, deriblant kommunene, vil bli involvert.

Publisert 22.02.2023
Sist oppdatert 25.04.2023
Marit Lind. Foto: UNN
–  Styresaken om «Tiltak for å sikre bærekraft i Helse Nord​» har skapt stort engasjement, et engasjement jeg anerkjenner. Helsetjenesten er viktig for hele befolkningen, og det er viktig med bred samfunnsdebatt i denne saken. Som jeg har presentert i informasjonsmøter, og i styresaken, er mangel på fagfolk vår hovedutfordring, sier konstituert adm. direktør i Helse Nord, Marit Lind.

Frem til nå har Helse Nord samlet fakta og gjort analyser av situasjonen. Dette situasjonsbildet er forsøkt formidlet på informasjonsmøter med mange av våre samarbeidspartnere. Her har kommunene vært invitert. 

– Styresaken foreslår ingen tiltak, men gir en situasjonsbeskrivelse og retning. Jeg vil understreke at vi enda ikke vet hva som blir de konkrete konsekvensene av endringsarbeidet vi skal i gang med. Når konkrete tiltak skal vurderes, vil berørte kommuner bli involvert. Arbeidet skal baseres på gode prosesser med risiko- og sårbarhetsanalyser, og god medvirkning og involvering av de berørte. Videre arbeid påbegynnes når styret har gjort vedtak om retningen, sier Lind.

Styret i Helse Nord har møte 23. februar, hvor de behandler sak 11-2023 Tiltak for å sikre bærekraft i Helse Nord. Styremøtet strømmes.​

Endring og omstilling i Helse Nord

Vi kan ikke lenger drive spesialisthelsetjenesten i Nord-Norge på samme måte som nå. Les hvorfor og få en oversikt over pågående endringsarbeid.
Helse Nords endrings- og omstillingsarbeid
Kvinne holder hånden til person som sitter. Illustrasjonsfoto: Colourbox