logo Helse Nord

Høring

Et høringsutkast av den helhetlige planen skal legges frem for styret i Helse Nord RHF 9. januar 2023. 

Det er styret som fatter beslutning om høringsutkastet til den helhetlige planen skal sende ut på en åtte ukers lang åpen høring.  

Endelig plan skal vedtas i Helse Nord sitt styre 25. april 2024, etter at alle høringsinnspill er vurdert.

Den helhetlige planen vil deretter bli lagt frem for vår eier, Helse- og omsorgsdepartementet som tar den videre til politisk behandling.

Mer informasjon om høringen vil bli lagt ut på denne siden. 

Sist oppdatert 08.01.2024