logo Helse Nord

Involvering og dialog

Det pågående utredningsarbeidet i Helse Nord er stort og omfattende, og det er mange interessenter som skal ivaretas.

Ikon

De vi har definert som våre viktigste interessenter er pasient- og brukerorganisasjoner, egne ansatte og kommuner/fylkeskommuner. Disse gruppene vil informeres og involveres gjennom ulike arenaer. Blant annet: 

Presentasjoner fra informasjonsmøter legges ut her

Alle har også kunnet gi sine innspill Helse Nords åpne forslagskanal. Kanalen var åpen frem til 14. november. Videre vil vi henvise til høringsperioden for å gi innspill til helhetlig plan. Innspillene fra innspillskanalen vil også tas med i arbeidet med å lage helhetlig rapport. 

I tillegg vil den helhetlige planen for funksjons- og oppgavedelingen sendes ut på en bred og åpen høring før den vedtas av styret i Helse Nord.

Hele kommunikasjonsplanen finner du nederst i styresak 29-2023 Tiltak for å sikre bærekraft - Framdrifts- og kommunikasjonsplan, inkludert områder for utredning.pdf

 

Endring og omstilling i Helse Nord

Vi kan ikke lenger drive spesialisthelsetjenesten i Nord-Norge på samme måte som nå. Les hvorfor og få en oversikt over pågående endringsarbeid.
Helse Nords endrings- og omstillingsarbeid
Kvinne holder hånden til person som sitter. Illustrasjonsfoto: Colourbox
Sist oppdatert 08.01.2024