logo Helse Nord

Nordlandssykehuset

Helsefagarbeidere overtar sykepleieroppgaver

Oppgavedeling bidrar til at oppgaver kan løses raskere og jevner ut arbeidsbelastningen. Dette bidrar til at pasienter unngår venting under oppholdet.

Publisert 20.07.2023
En gruppe kvinner i hvite labfrakker