logo Helse Nord

Omstillingsarbeid i helseforetakene

Parallelt med den regionale utredningen av funksjons- og oppgavedelingen i Helse Nord, gjøres endrings- og omstillingsarbeid i hvert enkelt helseforetak.

Omfordeling av arbeidsoppgavene på flere yrkesgrupper kan frigjøre tid til pasientrettet arbeid, styrke det tverrfaglige samarbeidet og bidra til økt arbeidsglede. Helse Nord øker satsningen på oppgavedeling. 

Lær mer om Tørn: Oppgavedeling i Helse Nord

Eksempler på omstillingsarbeid

    Endring og omstilling i Helse Nord

    Vi kan ikke lenger drive spesialisthelsetjenesten i Nord-Norge på samme måte som nå. Les hvorfor og få en oversikt over pågående endringsarbeid.
    Helse Nords endrings- og omstillingsarbeid
    Kvinne holder hånden til person som sitter. Illustrasjonsfoto: Colourbox
    Sist oppdatert 08.01.2024