logo Helse Nord

Omstillingsarbeid i helseforetakene

Parallelt med den regionale utredningen av funksjons- og oppgavedelingen i Helse Nord, gjøres endrings- og omstillingsarbeid i hvert enkelt helseforetak.

Omfordeling av arbeidsoppgavene på flere yrkesgrupper kan frigjøre tid til pasientrettet arbeid, styrke det tverrfaglige samarbeidet og bidra til økt arbeidsglede. Helse Nord øker satsningen på oppgavedeling. 

Lær mer om Tørn: Oppgavedeling i Helse Nord

Eksempler på omstillingsarbeid

 • Antia Menztoni-Einarsen
  27. november 2023
  Oppgavedeling i Helse Nord: Viktig tiltak for å løse personellutfordringer

  Oppgavedeling handler blant annet om å se på arbeidsoppgavene på tvers av yrkesgruppene.

 • En gruppe kvinner i hvite labfrakker
  20. juli 2023
  Helsefagarbeidere overtar sykepleieroppgaver

  Oppgavedeling bidrar til at oppgaver kan løses raskere og jevner ut arbeidsbelastningen. Dette bidrar til at pasienter unngår venting under oppholdet.

 • En gruppe kvinner som poserer for et bilde
  28. april 2023
  Kortere reisevei for pasienter

  Desentralisering av oppfølging av hjertepasienter fra UNN i Tromsø til Distriktsmedisinsk senter på Finnsnes har gitt kort reisevei for pasientene. Pasientene har vært ekstremt fornøyde med den nye ordningen, og ansatte ved DPS rapporterer...

Endring og omstilling i Helse Nord

Vi kan ikke lenger drive spesialisthelsetjenesten i Nord-Norge på samme måte som nå. Les hvorfor og få en oversikt over pågående endringsarbeid.
Helse Nords endrings- og omstillingsarbeid
Kvinne holder hånden til person som sitter. Illustrasjonsfoto: Colourbox
Sist oppdatert 08.01.2024