logo Helse Nord

Oppgavedeling i Helse Nord

Erfaringsbanken

Erfaringene med oppgavedeling i sykehus tyder på at ny oppgavedeling utelukkende gir gevinster, i form av bedre utnyttelse av personell og økt jobbtilfredshet.

I oktober 2023 ble det arrangert en konferanse om nettopp oppgavedeling.

Her ble det gitt innsikt i definisjoner, prinsipper og målsettinger for effektiv oppgavedeling. Eksperter delte anbefalt metodikk og praktikere presenterte gode eksempler fra sykehusene.

Erfaringer fra konferanse om oppgavedeling

Her finner du presentasjoner som ble holdt under en konferanse om oppgavedeling som ble arrangert i oktober 2023:

  Her finner du lenker til opptakene som ble gjort av konferansen. Dette kan sorteres etter kapittel:

  Konferansedag 1 - Oppgavedeling i Helse Nord  

  Konferansedag 2 - Oppgavedeling i Helse Nord  

  Høydepunkter fra konferansen 

   

  Portrettbilde Halvor Hygen

  Halvor Hygen

  Spesialrådgiver

  halvor.hygen@helse-nord.no
  Sist oppdatert 23.11.2023