logo Helse Nord
Illustrasjonsbilde helsearbeidere

Tørn: oppgavedeling i Helse Nord

Omfordeling av arbeidsoppgavene på flere yrkesgrupper kan frigjøre tid til pasientrettet arbeid, styrke det tverrfaglige samarbeidet og bidra til økt arbeidsglede. Helse Nord øker satsningen på oppgavedeling.

Kontaktperson i Helse Nord

Portrettbilde Halvor Hygen

Halvor Hygen

Spesialrådgiver

halvor.hygen@helse-nord.no

Eksempler på oppgavedeling

    Sist oppdatert 24.01.2024