logo Helse Nord

Oppgavedeling i Helse Nord: Viktig tiltak for å løse personellutfordringer

Oppgavedeling handler blant annet om å se på arbeidsoppgavene på tvers av yrkesgruppene.

Publisert 27.11.2023
Sist oppdatert 08.01.2024
Antia Menztoni-Einarsen
Anita Mentzoni-Einarsen, HR-direktør i Helse Nord RHF.

Riktig oppgavedeling er et sentralt tiltak for å løse personellutfordringene i Helse Nord.

Ved helseforetakene pågår det allerede mye godt arbeid på dette området. Her kan du for eksempel lese om fysioterapeuter som overtok enkelte oppgaver fra ortopedene ved Universitetssykehuset Nord-Norge.

– Helse Nord har jobbet med oppgavedeling i alle år, men likevel har vi mye å gå på, sier HR-direktør i Helse Nord RHF Anita Mentzoni-Einarsen.

Satt i system

– Vi ønsker nå å forsterke og systematisere arbeidet. Dette vil inngå i en større nasjonal satsning på oppgavedeling, forteller hun.

Helsepersonellkommisjonen foreslo å utvide Tørn-prosjektet i KS til et kvalitetsutviklingsprogram for å fremme riktig oppgavedeling i helse- og omsorgstjenestene over hele landet.

I revidert nasjonalbudsjett for 2023 er det satt av 30 mill. kroner til en slik utvidelse av Tørn-prosjektet.

– Finansiering er selvsagt viktig, men vel så viktig er det å spre kunnskap og erfaringer om oppgavedeling i regionen. Gjort riktig kan oppgavedeling være vinn-vinn-løsning for både pasienter og ansatte, avslutter Anita Mentzoni-Einarsern.

Tørn: Oppgavedeling i Helse Nord

Omfordeling av arbeidsoppgavene på flere yrkesgrupper kan frigjøre tid til pasientrettet arbeid, styrke det tverrfaglige samarbeidet og bidra til økt arbeidsglede. Helse Nord øker satsningen på oppgavedeling.

Tørn: oppgavedeling i Helse Nord
Illustrasjonsbilde helsearbeidere