logo Helse Nord

Oppgavedeling i Helse Nord

Ressursbanken

Her finner du rapporter og annen nyttig informasjon om oppgavedeling.

Sist oppdatert 23.11.2023