logo Helse Nord

Disse er tildelt forskningsmidler for 2021

Helse Nord har tildelt 106,6 millioner kroner til forskningsprosjekter for 2021 etter utlysning i juni. 

Publisert 02.12.2020
Diagram

Midlene er fordelt på følgende måte:

  • 82,3 millioner kroner til pågående prosjekter
  • 24,3 millioner kroner til 35 nye prosjekter

De fleste nye tildelinger går til Universitetssykehuset Nord-Norge (19), deretter UiT Norges arktiske universitet (8), Nordlandssykehuset (4), Finnmarkssykehuset (2), Helgelandssykehuset (1) og Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) (1).

Her kan du lese tildelingslisten

Klinisk forskning

Prosjektene som nå tildeles midler skal bidra til et bedre helsetjenestetilbud for befolkningen i nord. Studiene er enten direkte rettet mot innhold i og organisering av helsetjenesten, eller på annen måte relevante bidrag til å underbygge god klinisk virksomhet i foretakene. Samtidig melder vurderingskomiteene en bekymring over få søknader om kliniske studier, og mangel på klinisk relevans i andre typer studier.

- Det er ikke første gangen vi får denne tilbakemeldingen fra komiteene, og vi har jobbet med denne utfordringen både direkte opp mot forskere, og inn mot helseforetakene og universitetene. Vi ser nå at dette ikke er tilstrekkelig. Både etablerte tiltak og nye, mer konkrete tiltak vil vurderes, sier Tove Klæboe Nilsen, fungerende kvalitets- og forskningsdirektør i Helse Nord RHF og leder i samarbeidsorganet med universitetene om forskning og innovasjon (USAM).

Lyser ut nye midler

Første tiltak er ny utlysning av forskningsmidler 11. desember 2020. Her lyses det blant annet ut midler til startstipend til den kommende regionale utlysningen om KlinReg (Regionalt samarbeid innen pasientnær klinisk forskning og/eller helsetjenesteforskning) og prosjektetableringsstøtte for å utvikle kliniske forskningssøknader til eksterne finansieringskilder.

- Dette er posisjoneringsmidler. Vi ønsker å legge til rette for at forskningsmiljøene kan rigge et prosjekt i løpet av 2021 inn til aktuelle finansieringskilder, både de som planlegger å etablere et regionalt KlinReg-prosjekt eller et klinisk prosjekt innrettet mot eksterne finansieringskilder som for eksempel KLINBEFORSK, sier Klæboe Nilsen.

Klæboe Nilsen viser videre til regjeringens handlingsplan for kliniske studier som forventes å foreligge på nyåret, og som vil ha stor betydning for forskningsaktiviteten i regionen kommende år.

Det lyses også ut midler til korttidsprosjekt innen spesifiserte områder og ekstra driftsmidler til pågående forskningsprosjekt.

Informasjon til søkere:

Tildelingsbrev: Søkere som får tildeling av midler vil motta brev i løpet av desember 2020. Brevet vil inneholde en oversikt over tildelte midler og informasjon om forpliktelser tilknyttetbruk av midlene. I tillegg oversendes søknadens karakterer og en kort skriftlig kommentar til søknaden ut fra de gitte vurderingskriteriene, kvalitet og nytte.

Avslagsbrev: Øvrige søkere vil motta brev i løpet av desember/januar med informasjon om søknadens karakterer og en kort skriftlig kommentar til søknaden ut fra de gitte vurderingskriteriene, kvalitet og nytte.

Institusjonene v/forskningsleder får deretter oversikt over hvordan det gikk med prosjektene innsøkt fra egen institusjon, med karakter og kommentarer.

Kontaktpersoner

  • Helen Sagerup, seniorrådgiver, sekretariatet for Helse Nords forskningsmidler, tlf. 77 62 82 14 / 99 47 28 73
  • Vidar Anderssen, rådgiver, sekretariatet for Helse Nords forskningsmidler, tlf. 77 75 58 86 / 92 43 03 43
  • Veronika Nordskag, rådgiver, sekretariatet for Helse Nords forskningsmidler, tlf. 77 75 40 28 / 92 61 21 88
  • For spørsmål på e-post, send til: forskningsmidler@unn.no (sekretariatet for Helse Nords forskningsmidler behandler alle e-posthenvendelser samlet her)

Relaterte vedlegg