logo Helse Nord

Forskningsmidler i Helse Nord - informasjonsfilmer

På denne siden finner du informasjonsfilmer om hvordan du kan søke om forskningsmidler fra Helse Nord RHF. Søknadsfristen er 1. september 2021, kl. 16:00.

 


Klikk på menyene under for å se flere informasjonsfilmer

 

  


 


Video kommer høsten 2021

 


 Forskningsmidler i Helse Nord

Helse Nord RHF lyser hvert ut forskningsmidler. Fristen for å søke om midler for 2022 er 1. september 2021, kl. 16:00.
Mer informasjon og lenke til søknadsskjema
Colourbox.com
Sist oppdatert 06.07.2021