logo Helse Nord

Forskningsmidler til pilotstudier for kliniske studier er nå tildelt

Helse Nord har tildelt i overkant av 1,7 millioner kroner til fire pilotstudier som nå skal i gang med å teste design eller innhente data for videre planlegging av kliniske studier. 

Publisert 13.05.2020
Diagram

Helse Nord har hatt en ekstra utlysning av forskningsmidler for 2020. Utlysningen gjaldt to nye søknadstyper med mål om å stimulere til flere kliniske studier; startstipend- og pilotstudie til klinisk studie. 

Det var forventet at koronasituasjonen ville påvirke klinikernes muligheter til å engasjere seg i utlysningen. Pandemien til tross kom det inn totalt åtte søknader, og det er nå tildelt midler til fire prosjekter, to ved Nordlandssykehuset og to ved UNN. Søknadene er vurdert av en uavhengig ekstern komite. 

Her er listen over tildelte midler

Prioriterer klinisk forskning

Det er et sterkt politisk ønske om flere kliniske studier, og Helse Nord er opptatt av å legge til rette for å nå dette målet.

- Vi kjenner til at det er mange tidkrevende arbeidsoppgaver som må løses for å rigge en god klinisk studie, og vi ønsker med denne utlysningen å bidra til at fagmiljøene i helseforetakene får mer ressurser til planlegging, sier Tove Klæboe Nilsen, forskningssjef i Helse Nord RHF og leder i samarbeidsorganet med universitetene om forskning og innovasjon (USAM). 

- Helseforetakene har fått klar beskjed om å prioritere klinisk forskning i tiden fremover og dette skal vi understøtte, påpeker Klæboe Nilsen og trekker frem mulighetene som ligger i Helse Nords årlige forskningsutlysning. Her kan det søkes om støtte til både pilotstudier, fullverdige kliniske studier eller til å utarbeide søknader til nasjonale/internasjonale søknadskilder. Vi oppfordrer fagmiljøene i alle våre helseforetak til å bruke disse ulike virkemidlene på en målrettet og langsiktig strategisk måte i oppbyggingen av klinisk forskning i egen avdeling eller klinikk. 

Kontakt oss for bistand

Helse Nord har rådgivere ved Klinisk forskningsavdeling (KFA), UNN som kan bidra i samtaler om søkemuligheter eller annen bistand til oppbygging av kliniske studier. Ta gjerne kontakt med KFA for bistand.  

Utlysning av forskningsmidlene for neste år annonseres som normalt i juni med søknadsfrist 1. september, kl. 1600. 

Kontaktpersoner

Spørsmål på e-post sendes til: forskningsmidler@unn.no (sekretariatet for Helse Nords utlyste forskningsmidler behandler alle e-posthenvendelser samlet her) eller ta kontakt med: 

  • Helen Sagerup, seniorrådgiver, sekretariatet for Helse Nords utlyste forskningsmidler, tlf. 77 62 82 14 / 99 47 28 73
  • Vidar Anderssen, rådgiver, sekretariatet for Helse Nords utlyste forskningsmidler, tlf. 77 75 58 86 / 92 43 03 43
  • Veronika Nordskag, rådgiver, sekretariatet for Helse Nords utlyste forskningsmidler, tlf. 77 75 40 28 / 92 61 21 88