logo Helse Nord

Forskningsmidler til prosjektetablering og fullføringsstipend er nå tildelt

Helse Nord har tildelt 2,17 millioner kroner til prosjektetableringsstøtte og 0,9 millioner til korttidsstipend for fullføring av ph.d.-grad. Midlene skal brukes i 2019.

Publisert 01.02.2019
Sist oppdatert 15.05.2019
Diagram
 
Her er prosjektene som er tildelt midler for 2019

Helse Nord hatt en ekstra utlysning av forskningsmidler for 2019. Utlysningen gjaldt to søknadstyper som det nesten ikke kom søknader på i den ordinære hovedutlysningen, men denne gangen kom det betydelig flere søknader. 

- Det er gledelig at det har vært god responsen på utlysningen, spesielt til prosjektetableringsstøtte hvor vi mottok 13 søknader, mot totalt 3 søknader de siste fem årene, sier Tove Klæboe Nilsen, forskningssjef i Helse Nord. 

Viktig arbeid

- Hele ni forskere er nå tildelt midler for å utforme søknader til nasjonale finansieringskilder. Nå står de, sammen med sine samarbeidspartnere og faglige nettverk, foran et viktig arbeid med å gjøre søknaden så god at de kan hevde seg i den harde konkurransen om slike forskningsmidler, sier Klæboe Nilsen.
 
Prosjektlederne er ansvarlig for utformingen av søknaden, og kan benytte felles kompetanse i Helse Nord til det videre arbeidet. Klinisk forskningsavdeling (KFA) ved UNN ivaretar denne oppgaven i regionen, og bidrar uavhengig av hvilket helseforetak i Helse Nord forskningsprosjektet er forankret ved.

KFA tilbyr blant annet hjelp til statistiske beregninger, veiledning i valg av forskningsdesign (kvalitative og kvantitative metoder) og rådgivning angående monitorering. 

Bistand fra KFA er tilgjengelig for alle forskere som forankrer sine prosjekter ved et helseforetak i Helse Nord. 

Ønske om bistand av KFA registreres her 

  • Helen Sagerup, seniorrådgiver, sekretariatet for Helse Nords utlyste forskningsmidler, tlf. 77 62 82 14 / 99 47 28 73
  • Vidar Anderssen, rådgiver, sekretariatet for Helse Nords utlyste forskningsmidler, tlf. 77 75 58 86 / 92 43 03 43
  • Veronika Nordskag, rådgiver, sekretariatet for Helse Nords utlyste forskningsmidler, tlf. 77 75 40 28 / 92 61 21 88 
  • For spørsmål på e-post, send til: forskningsmidler@unn.no (sekretariatet for Helse Nords utlyste forskningsmidler behandler alle e-posthenvendelser samlet her)