logo Helse Nord

Tildeling av forskningsmidler for 2017

På grunn av frigjorte midler har ytterligere fem prosjekter fått tildelt forskningsmidler fra Helse Nord. Se oversikten her.

Publisert 29.06.2017
Sist oppdatert 10.04.2018
Forskningsmidler i Helse Nord

​Tildeling av forskningsmidler for inneværende år er dermed ferdigstilt.

På grunn av en del frigjorte midler er det innvilget fem nye søknader fra fjorårets søknadsbunke. Alle disse er korttidsprosjekter, noe som gjør at det ikke bindes opp flere midler for 2018. Tildelingen er i tråd med vedtak i tildelingsutvalget 30. november 2016. 

De nye momsreglene som trådde i kraft 1. januar 2017 er ikke innarbeidei tildelingslisten for 2017. Det er likevel foretatt en reduksjon av tildelingene til det enkelte foretak som følge av innført kompensasjonsordning for merverdiavgift. Prosjektledere vil få tilsendt informasjon om dette etter sommeren. 

Disse fikk forskningsmidler fra Helse Nord i 2017: