logo Helse Nord

Utlysning av forskningsmidler for 2017

Nå lyses det ut midler til helseforskning i Helse Nord for 2017. 

Publisert 20.06.2016
Sist oppdatert 04.12.2017
Scrable bilde

Nede på siden finner du lenke til søknadsskjema samt søknadsveileder og alle tilhørende vedlegg til søknad om forskningsmidler i Helse Nord for 2017.

Nytt for utlysningen er:

 • De tidligere forskningsprogrammene er oppløst og det er en ”postkasse”  inn
 • De tre vitenskapelige vurderingskomiteene avspeiler HRCS-inndelingen, og søknadene sorteres også etter HRCS-kategorier (health research classification system)
 • Det er innført nye kriterier for kvalitet og nytte i vurderingen av søknadene
 • Søkere får både skriftlige kommentarer og karakter som evaluering på sin søknad
 • Øvre grense for innvilgelse av prosjekter fra Helse Nord er vedtatt til en totalsum på 5 millioner kr i støtte pr prosjektleder pr år til både pågående og nye forskningsprosjekter, i den åpne konkurransen 
 • Det lyses ikke ut dobbeltkompetansestipend. Disse kandidatene henvises til å søke ph.d. på 50% over 6 år
 • Forskerlinjestudenter søker innen ph.d.-kategorien
 • Søkere fra UNN Tromsø kan også søke startstipend (for å skrive ph.d.-grad), og stipendet må tas ut innen 01.09.2017
 • Noen justering av formaliakravene etter vedtak i USAM. OBS – det er fremdeles mange formaliakrav, og det er utarbeidet tabell og ny sjekkliste for komplett oversikt
 • Det er innført mal for veiledererklæring (for ph.d.)
 • Det er innført maler for eventuelle klager, og oppdatert informasjon om klagegrunnlag

​Vi minner om: 

 • ​Krav til brukermedvirkning: For å øke nytten av offentlig finansiert klinisk forskning, er det innført krav om begrunnelse dersom brukermedvirkning – av pasienter og pårørende - er fraværende i planlegging og gjennomføring av klinisk forskning eller helsetjenesteforskning. Helse Nord har også vedtatt retningslinjer for brukermedvirkning i forskning (vedlagt). Dette er nå tatt inn i kriteriene (nytte) og vil påvirke total score på søknaden

Alle søkere bes lese utlysningstekst og søknadsveileder nøye før utfylling av eSøknad!

Søknadsfrist: 1.september 2016 kl. 1600 på vårt elektroniske søknadssystem (eSøknad).​

Kontaktpersoner:

Spørsmål på epost rutes primært til felles epostkasse forskningsmidler@unn.no

For spørsmål knyttet til utlysning (faglig, kriterier m.m.):

Helen Sagerup, rådgiver, sekretariatet for Helse Nords vurderingskomiteer.
Tlf. 776 28214 (kontor), 99 47 28 73 (mobil), epost: helen.sagerup@unn.no

Tove Klæboe Nilsen, forskningssjef, Helse Nord RHF.
tlf. 917 43 108 (kontor), e-post: tkn@helse-nord.no

Kristina Lindstrøm, rådgiver, Helse Nord RHF,
Tlf. 934 83 077 (kontor), epost: kristina.lindstrom@helse-nord.no

​For spørsmål knyttet til søknadsprosess (teknisk – eSøknad m.m.):

Vidar Anderssen, rådgiver, sekretariatet for Helse Nords vurderingskomiteer.
tlf. 77 75 58 86 (kontor), 92 43 03 43 (mobil), e-post: vidar.anderssen@unn.no