logo Helse Nord

Disse har fått innovasjonsmidler fra Helse Nord

6 prosjekter er til sammen tildelt 2.500.000 kroner i innovasjonsmidler for 2018.

Publisert 05.12.2018
Sist oppdatert 11.06.2019

​Som kunngjort i utlysningen er det satt av midler til fordeling i 2018 tilsvarende inntil kr 2 500 000, og innen disse rammene er det besluttet å gi støtte til seks innovasjonsprosjekter:

 • Digital oppfølging av peritoneal dialyse (PD) - pasienter
  Olaug Kråkmo - Nordlandssykehuset - Medisinsk klinikk
 • Forebygging av fall intrahospitalt
  Markus Rumpsfeld - UNN - Medisinsk klinikk
 • Tverrfaglig ungdomspoliklinikk revmatalogisk avdeling
  Bente Fridtjofsen - Nordlandssykehuset - Hode- og bevegelsesklinikk
 • Robotic Process Automation
  Tony Thørring Bakkejord - Nordlandssykehuset - Hode- og bevegelsesklinikk
 • Sensorteknologi til oppfølging av intermediærpasienter i spesialisthelsetjenesten
  Gro-Marith Villadsen - Nordlandssykehuset - Akuttmedisinsk klinikk
 • Medisinsk avstandsoppfølging av pasienter på tvers av omsorgsnivå
  Olaug Kråkmo - Nordlandssykehuset - Medisinsk klinikk

  Søkerne har mottatt brev om tildeling.

Søknadene er vurdert etter følgende hovedkriterier:

 • Innovasjonsområdet, kvalitet, originalitet og dets potensial
 • Nytteverdi for helsetjenesten
 • Gjennomførbarhet
 • Organisering og samarbeid
Alle hovedkriterier er vektlagt i lik grad, og underpunkter til disse kriteriene er ogsåvektlagt i lik grad.

Utlysning av innovasjonsmidler for 2018


Vurderingskomiteen er utnevnt av USAM (samarbeidsorganet mellom universitetene og Helse Nord), og har bestått av følgende personer:

 • Haakon Lindekleiv, fagsjef, UNN
 • Beate Sørslett, medisinsk direktør, NLSH
 • Harald Sunde, fagsjef, FIN
 • Tomas Log, forskningsleder, HLSH
 • Renate Elenjord, fagsjef, SANO
 • Hanne M. Frøyshov, kvalitetssjef, Helse Nord RHF
 • Gunn Strand Hutchinson, nestleder Regionalt brukerutvalg
 • Wenche Poppe, Norinnova Technology Transfer AS og Innomed
 • Kristina Lindstrøm, rådgiver Helse Nord RHF (koordinator og leder av komiteen)

Spørsmålet om habilitet har vært nøye vurdert i behandlingen av hver enkelt søknad.

Vurderingskomiteen har etter fullmakt fra USAM vurdert og rangert søknadene, og lagt frem sin innstilling for Helse Nord RHF.

Innstillingen er vurdert og besluttet godkjent av kvalitets- og forskningsdirektør i Helse Nord RHF, Siv Cathrine Høymork, på bakgrunn av komiteens mandat og budsjettramme til disposisjon.