logo Helse Nord

Disse prosjektene får innovasjonsmidler for 2019

Syv prosjekter får tildelt midler fra Helse Nords regionale innovasjonspott i 2019. 

Publisert 11.06.2019
Innovasjonsmidlene kommer etter den årlige utlysningen hvor ansatte i åpen konkurranse kan søke om støtte til innovasjonsprosjekter. Det forelå i alt 27 søknader ved fristens utløp 25. april. 

19 av årets søknader kom fra Universitetssykehuset Nord-Norge, sju fra Nordlandssykehuset og ett fra Rehabiliteringssenteret Nord-Norges kurbad. Sum til fordeling til nye prosjekter i 2019 ligger på litt over 3 millioner. 

Medregnet pågående prosjekter (de som fikk tildelt midler i fjor) anvendes det i 2019 i alt ca. 5.5 millioner til prosjekter knyttet til den åpne utlysningen.

Disse får midler


Dette er de nye innovasjonsprosjektene som får støtte i 2019:

  • Etablering robotassistert PCI: Kristian Bartnes, Universitetssykehuset Nord-Norge - Hjerte- og lungeklinikken
  • Hvorfor vente et år på å starte utredning og behandling av kvinner med bekkenbunnsdysfunksjoner etter fødsel?: Lotte Lindstrøm Eliassen,Universitetssykehuset Nord-Norge - Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken
  • Moderate risk prophylactic surgery – how can we improve risk stratification in patients with carotid stenosis?: Knut Eivind Kjørstad, Universitetssykehuset Nord-Norge - Hjerte- og lungeklinikken
  • Bruk av hiv-positive som erfaringskonsulenter for oppfølging av personer som lever med hiv i spesialisthelsetjenesten: Vegard Skogen, Universitetssykehuset Nord-Norge - Medisinsk klinikk
  • Individtilpasset dosering og legemiddelvalg i psykisk helsevern og på tvers av omsorgsnivå: Randi Trondsen, Nordlandssykehuset - Psykisk helse og rusklinikk
  • Pilotering av elektronisk løsning for lukking av legemiddelsløyfe: Ragnhild Diane Pedersen, Nordlandssykehuset - Medisinsk klinikk
  • Innovativ læringsplattform for klinisk personell: Lars Eirik  Hansen, Nordlandssykehuset - Fagavdelingen

Søkerne vil motta brev i løpet av kommende uke. 

Her er utlysningstekst med informasjon om vurderingskriteriene og hvem som har deltatt i vurderingskomiteen.