logo Helse Nord

DIPS Arena i nord: Helgelandssykehuset først ut!

Journalsystemet som er i bruk ved de elleve sykehusene i Nord-Norge skal fases ut og erstattes med DIPS Arena. Helgelandssykehuset hopper først!

Publisert 18.06.2019
Sist oppdatert 21.08.2019
Helgelandssykehuset: Espen Walla Sørensen og Tom Dahlberg

​Etter mange års utvikling lanseres journalsystemet DIPS Arena – etterfølgeren til DIPS Classic. Helgelandssykehuset er det første foretaket i Helse Nord til å ta DIPS Arena bredt i bruk, og innføringsdatoen er satt til søndag 17. november 2019.

Fundamentet må på plass

Overgangen til neste generasjon pasientjournal gjennomføres i flere faser, og det medfører at et stort apparat settes i sving, både på regionalt plan og ved de elleve sykehusene i regionen.

– Funksjonaliteten som innføres i første fase vil av noen journalbrukere oppleves som store endringer, sier Tom Dahlberg, prosjektleder ved Helgelandssykehuset. – For andre vil endringene oppleves mindre, sammenlignet med dagens løsning i DIPS Classic. Layout og hvordan helsepersonell manøvrerer i journalsystemet vil gjennomgående være nytt for alle.

Her får du en oversikt over funksjonalitet som innføres i fase 1 av det regionale prosjektet DIPS Arena i nord.

Alle journalbrukere på skolebenken

Diakonhjemmet sykehus har nylig tatt i bruk DIPS Arena både innen somatikk og psykiatri. Basert på deres erfaringer vil innføringen oppfattes som en stor endringsprosess internt i sykehusene. Samtlige journalbrukere skal derfor gjennom en solid, brukertilpasset opplæring før innføringen.

– I en allerede hektisk arbeidshverdag er det utfordrende for de berørte sykehusavdelingene å sette av tid til et såpass omfattende opplæringsopplegg, sier Espen Walla Sørensen, som er opplæringsansvarlig ved foretaket.

For Helgelandssykehuset sin del betyr det at 1.300 medarbeidere i løpet av fire uker skal lære seg å bruke et mer moderne journalsystem, før DIPS Arena slås på i midten av november. Ny funksjonalitet, nye skjermbilder og ny navigering vil være tema for opplæringen.

Modent for utskiftning

Det nye journalsystemet er rustet til å møte fremtidens forventninger og krav fra sentrale myndigheter – i motsetning til DIPS Classic, som både er utdatert og ikke kommer til å være gjenstand for videreutvikling fra leverandørens side.

Når hele helseregionen er over på DIPS Arena, vil det være et verktøy som gir langt bedre muligheter enn det dagens journalsystem kan by på. Blant annet vil man i DIPS Arena kunne gjenbruke kliniske data i langt større grad – både i det nye journalsystemet og mellom ulike fagsystemer. På sikt kan dette bidra til å effektivisere journalføringen.

– Helgelandssykehuset er første foretak i Nord-Norge til å ta i bruk DIPS Arena, og for at vi skal lykkes må vi brette opp ermene og jobbe sammen i hele foretaket, avslutter prosjektleder Tom Dahlberg.

DIPS Arena i nord: Finnmarkssykehuset, UNN, Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset

INNFØRES I HELE NORD-NORGE: Når journalsystemet DIPS Arena tas i bruk ved sykehusene i nord, er det mange brikker som skal på plass. Helgelandssykehuset – med prosjektleder Tom Dahlberg i spissen (til høyre på bildet) – hopper først i november 2019. Prosjektlederne fra Finnmarkssykehuset, Universitetssykehuset Nord-Norge og Nordlandssykehuset står på rekke og rad i midten av bildet.

DIPS Arena skal være fullstendig innført ved samtlige sykehus i Nord-Norge i løpet av 2021, mens store deler av dagens journalsystem skrus av trinnvis.