logo Helse Nord

DIPS Arena: Planlagt journalinnføring utsatt pga dårlig ytelse

I november skulle Helgelandssykehuset – som første helseforetak i Nord-Norge – ta i bruk journalsystemet DIPS Arena. Omfattende testing har imidlertid avdekket store utfordringer med ytelsen, og det medfører at dato for innføring må skyves på.

Publisert 14.10.2019
Sist oppdatert 15.10.2019
DIPS Arena - ytelsesproblemer

Det har blitt jobbet på spreng for å bli klar til innføring av DIPS Arena i høst, og både det regionale prosjektet DIPS Arena i nord og de lokale innføringsprosjektene ved helseforetakene er i rute.

– Helgelandssykehuset har gjort en imponerende innsats i forberedelsene til innføringen, og har bygd et sterkt og engasjert innføringsteam som var klar til å ta imot løsningen, sier regional prosjektleder Heidi Johansen. – Det gjør utsettelsen i tolvte time ekstra beklagelig. Beslutningen er tatt i samråd med Helgelandssykehuset, bekrefter hun.

Utfordringer som må løses av systemleverandøren

Omfattende testrunder av DIPS Arena har avdekket ytelsesutfordringer i løsningen. Til tross for at det har vært jobbet intenst med dette over lengre tid, er treghet og ustabilitet i systemet fremdeles en betydelig utfordring.

– Prosjektet er ikke villig til å risikere at helsepersonell må forholde seg til et tregt og ustabilt journalsystem som vil skape frustrasjon i arbeidshverdagen, påpeker Heidi Johansen. Innføringen av DIPS Arena utsettes derfor til ytelsen er god nok for bruk i en klinisk hverdag. – Ansvaret ligger hos DIPS AS og må også løses av systemleverandøren, sier prosjektlederen.

Et samlet prosjektstyre – med representanter fra alle helseforetakene i regionen – står bak vedtaket om å utsette den planlagte innføringen.

Tett samarbeid for å finne en løsning på ytelsesproblemet

Prosjektet samarbeider tett med DIPS AS og Helse Nord IKT for å løse de tekniske utfordringene så snart som mulig. Flere tiltak er allerede iverksatt fra systemleverandørens side og det jobbes intenst med andre tiltak. Ny tidsplan for innføringen i Helse Nord må utarbeides i samarbeid med helseforetakene, men kan ikke ferdigstilles før leverandøren har lagt frem en forpliktende tiltaks- og fremdriftsplan for å utbedre ytelsesproblemene.

Et fremtidsrettet journalsystem som er verdt å vente på

Med DIPS Arena innføres et nytt og moderne journalsystem som vil bidra til å lette hverdagen for helsepersonell, pasienter og samarbeidspartnere i primærhelsetjenesten – når alt er på plass. Prosjektlederen understreker at vi må skille mellom funksjonalitet og ytelse:

– Helsepersonell involvert i prosjektet gir positive tilbakemeldinger på funksjonaliteten i DIPS Arena. Langvarig utprøving og gode innspill fra journalbrukere både i Helse Nord og andre regioner, har bidratt til at DIPS Arena nå fremstår som en løsning som er godt tilpasset våre ønsker og behov, sier prosjektlederen. Mange gleder seg til å ta i bruk den nye løsningen og har høye forventninger til innføringen.

Prosjektleder Heidi Johansen, Helse Nord FRESK

YTELSESPROBLEMER I DIPS ARENA: – Prosjektet er ikke villig til å risikere at helsepersonell må forholde seg til et tregt og ustabilt journalsystem som vil skape frustrasjon i arbeidshverdagen, påpeker regional prosjektleder Heidi Johansen. – Ansvaret ligger hos DIPS AS og må også løses av systemleverandøren.

På Helgeland har et innføringsteam bestående av dyktige EPJ-rådgivere og lokale instruktører nærmest stått på hodet for å gjøre alt klart til innføringen. – Vi har sett frem til å endelig kunne bytte ut det gamle journalsystemet med ny og bedre funksjonalitet, men vi har bare én mulighet til å gjøre et godt førsteinntrykk, påpeker prosjektleder ved Helgelandssykehuset, Tom Dahlberg. – Derfor stiller vi oss bak beslutningen som er tatt om å vente med å innføre løsningen til vi er trygge på at DIPS Arena blir et effektivt og stabilt arbeidsverktøy for våre brukere, bekrefter han.

Veien videre

Det store spørsmålet nå er hvor lenge innføringen må utsettes. Helse Nord ønsker oppstart i første kvartal av 2020, men det avhenger av hvor fort systemleverandøren kommer opp med en tilfredsstillende løsning. – DIPS AS er informert om utsettelsen og vi er allerede i dialog om veien videre, sier regional prosjektleder Heidi Johansen. 

– Nå må vi bare bygge videre på de gode forberedelsene som er gjort ved alle helseforetakene. Vi skylder lokal prosjektleder Tom Dahlberg og hans team ved Helgelandssykehuset en stor takk for dette arbeidet og ikke minst for stå-på-viljen i en krevende oppkjøring den siste tiden. Vi må heller ikke glemme at DIPS Arena kommer til å bli et stort løft for Helse Nord, bare ytelsen blir god nok, avslutter hun.

skillelinje

Kontaktperson:
Heidi Johansen – prosjektleder DIPS Arena i nord, mob: 40 40 59 00