logo Helse Nord

Selvinnsjekk for pasienter innføres i hele regionen

En selvbetjeningsløsning der pasienten selv kan registrere sin ankomst på sykehuset innføres nå i hele helseregionen. Løsningen forventes å bidra til å fjerne kø i skranken og dermed korte ned ventetida. Finnmarkssykehuset Kirkenes får æren av å ”klippe snora” når de i april 2018 tar i bruk den regionale løsningen i splitter nye sykehuslokaler.

Publisert 26.02.2018
Selvinnsjekk og betaling - Kirsti Fløtre (DIPS) og Merethe Appelbom (Helse Nord FRESK)
Når pasienter ved sykehusene i Nord-Norge selv kan sjekke inn, bidrar det til kortere ventetid gjennom en mer effektiv pasientlogistikk. Løsningen kan sammenlignes med innsjekk som gjøres på flyplassen når du skal ut og reise, men der man også har mulighet for å betale etter endt time.

Sparer tid i skranken

– I en hektisk hverdag på sykehuset vil selvbetjeningsløsningen på sikt bidra til å frigjøre tid i skranken, sier prosjektleder Merethe Appelbom ved Helse Nord FRESK. Dette er tid som i stedet kan fylles med andre viktige oppgaver. Erfaringene med en tilsvarende selvbetjeningsløsning som er tatt i bruk ved Nordlandssykehuset er svært god.

Bedre kommunikasjon med pasienten

På sikt vil det komme infoskjermer i ventesoner der pasienten selv kan følge med på status og ventetid. Pasienten vil blant annet få informasjon om timer han eller hun er satt opp på den aktuelle dagen, hvor vedkommende skal møte, samt få eventuelle beskjeder om oppmøtet fra den aktuelle behandleren. Her er det snakk om anonymiserte pasientlister som tilfredsstiller alle krav til personvern.

Pasientlistene i løsningen gir også nye muligheter for helsepersonell, blant annet i form av bedre oversikt. Funksjonaliteten tilrettelegger for bedre kommunikasjon mellom pasient og behandler, og mellom helsepersonell ved ulike sykehusavdelinger som er involvert i behandlingen av én og samme pasient.

Etter endt utredning eller behandling kan pasienten betale direkte på automater ved utgangen, eller via en link som pasienten mottar pr. sms når oppgjøret er klart for betaling.

Innføres på somatiske poliklinikker

I første omgang innføres selvinnsjekk på de somatiske poliklinikkene i helseregionen – pasienter som skal til innleggelse skal inntil videre ikke sjekke inn på denne måten. Innføringen skjer i tre faser, der første del av innføringen legger grunnlaget for delleveranse 2, med mer avansert funksjonalitet og mer automatisert prosess- og køhåndtering.

Finnmarkssykehuset og UNN først ut

Innføringen av den regionale løsningen starter parallelt med åpningen av det nye sykehuset i Kirkenes i april, og da vil de første innsjekksautomatene være på plass i nye lokaler. I mai starter innføringen ved UNN, der Øyepoliklinikken i Tromsø er først ut i en pilot. Deretter innføres løsningen ved UNN Harstad og UNN Narvik på forsommeren. Fra september 2018 kan pasienter selv sjekke inn på den nye A-fløya ved UNN Tromsø og på røntgenavdelingen ved samme sykehus. Innen utgangen av året skal hele foretaket ha tatt i bruk løsningen.

Også Helgelandssykehuset tar høsten 2018 i bruk den regionale selvbetjeningsløsningen. Nordlandssykehuset, som allerede har en tilsvarende løsning, er ikke en del av den første delleveransen. 

Regionale løsninger som en del av én journal i nord

– Innføringen av selvinnsjekk og betaling ved samtlige sykehus i Nord-Norge er et ledd i arbeidet for å få på plass felles, regionale løsninger. I denne omgang for denne selvbetjeningsløsningen, men også annen funksjonalitet til støtte i pasientforløpet vil bli sentrale i tida som kommer, avslutter programleder i FRESK, Bengt Flygel Nilsfors.


skillelinje

FAKTA OM SELVINNSJEKK OG BETALING

  • Helse Nord kjørte i 2017 en anbudsforespørsel på en selvbetjeningsløsning for innsjekk-/utsjekk og pasientlogistikk som skal tas i bruk ved samtlige sykehus i helseregionen. Systemleverandøren DIPS ASA vant dette anbudet.
  • Det regionale prosjektet er lagt under FRESK-programmet i Helse Nord, og er pr. februar 2018 i planleggingsfasen.
  • Innføringen vil skje i tre delleveranser, der sykehusene i regionen tar i bruk den nye løsningen så snart de ulike versjonene er klare fra systemleverandørens side.
  • Første delleveranse skjer i løpet av 2018, og består av funksjonalitet for innsjekk og utsjekk, betaling (automat og sms) og pasientlister.
skillelinje