logo Helse Nord

Time på Helgelandssykehuset? Nå kan du sjekke inn selv

Tirsdag 16. oktober tar Helgelandssykehuset i bruk innsjekksautomater, der pasienter selv kan registrere sin ankomst på sykehuset. Bedre køhåndtering og bedre oversikt for helsepersonell vil kunne bidra til å korte ned ventetida for pasienter som skal til utredning eller behandling på poliklinikk.

Publisert 15.10.2018
Sist oppdatert 14.01.2019
Skule Stormdalshei - prosjektleder Selvinnsjekk og betaling ved Helgelandssykehuset
Den nye selvbetjeningsløsningen kan sammenlignes med innsjekk som gjøres på flyplassen når du skal ut og reise, men der man også har mulighet til å gi/motta beskjeder pr. sms direkte til pasienten. Etter endt utredning eller behandling kan pasienten betale direkte på automater ved utgangen, eller via en link som pasienten mottar pr. sms når oppgjøret er klart for betaling. 

– Når pasienter ved Helgelandssykehuset selv kan sjekke inn, vil det bidra til bedre koordinering mellom pasient og behandler, sier prosjektleder Skule Stormdalshei. En forbedring av pasientlogistikken vil til syvende og sist komme pasientene til gode.

SMS gir bedre kommunikasjon med pasienten

Ved innsjekk får pasienten informasjon om timer på sykehuset den aktuelle dagen og om hvor vedkommende skal møte opp. Funksjonaliteten tilrettelegger også for bedre kommunikasjon mellom pasient og behandler. Pasienter vil kunne motta beskjeder direkte fra den aktuelle behandleren, eksempelvis ved endring i tidspunkt eller oppmøtested. Dersom en pasient har vært forhindret fra å møte, vil man enkelt kunne fremskynde timen til en annen pasient som man ser har sjekket inn på sykehuset. – Vinn-vinn for både pasienten og for sykehuset, konstaterer Stormdalshei.

Bedre oversikt og bedre flyt i køhåndteringen

Pasientlistene som inngår i løsningen har blitt godt mottatt av helsepersonell ved de øvrige sykehusene i regionen, som i løpet av de siste månedene har tatt i bruk løsningen. Pasientlistene har nemlig bidratt til langt bedre oversikt for helsepersonell. I tillegg tilrettelegger løsningen for bedre kommunikasjon mellom helsepersonell ved ulike sykehusavdelinger som er involvert i behandlingen av én og samme pasient. Denne effekten ønsker også vi å utnytte ved Helgelandssykehuset, men innføringen tas gradvis.

Sparer tid i skranken

I en hektisk hverdag på sykehuset vil løsningen etter hvert bidra til å frigjøre tid i skranken. Dette er tid som i stedet kan fylles med andre viktige oppgaver.

– Først må helsepersonell som skal ta i bruk den bakenforliggende funksjonaliteten få nye arbeidsrutiner inn i fingerspissene, påpeker Stormdalshei. Det tar alltid litt tid til å venne seg til ny teknologi og nye rutiner, og det håper vi på forståelse for.

Prosjektlederen forsikrer også om at det vil være pasientverter tilstede for å bistå deg, dersom du ved innsjekk skulle føle behov for hjelp. De gamle lukene vil ikke tas bort, der vil det alltid være hjelp å få for de som ønsker det, avslutter han.

Innføres på somatiske poliklinikker

I første omgang innføres selvinnsjekk på de somatiske poliklinikkene ved Helgelandssykehuset – pasienter som skal til innleggelse skal inntil videre ikke sjekke inn på denne måten. Innen utgangen av året skal hele foretaket ha tatt i bruk løsningen.

skillelinje

FAKTA OM SELVINNSJEKK VED SYKEHUSENE I NORD

  • Finnmarkssykehuset Hammerfest var først ut med å ta i bruk innsjekksautomatene som skal innføres i hele helseregionen, og pr. dags dato er 16 automater i drift ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN). Nordlandssykehuset, som allerede har en tilsvarende løsning, er ikke en del av den første delleveransen.
  • Innføringen av selvinnsjekk og betaling er et ledd i arbeidet for å få på plass felles løsninger for sykehusene i Nord-Norge – det regionale arbeidet går under navnet én journal i nord. Også andre kliniske systemer til støtte i pasientforløpet vil bli sentrale i tida som kommer.
skillelinje