logo Helse Nord

Strukturert journal

Strukturert journal handler om å strukturere utvalgte deler av pasientjournalen slik at den blir søkbar og muliggjør gjenbruk av data, for eksempel til nasjonale kvalitetsregistre. Strukturert journal er ment å være et virkemiddel for å gjøre journalen i bruk ved sykehusene til et bedre verktøy for klinikere.

banner Strukturert journal

Når sykehusene i Nord-Norge går over fra et journalsystem som i stor grad er basert på fritekst (DIPS Classic) til neste generasjon pasientjournal DIPS Arena, vil det være behov for å strukturere informasjonen i det nye systemet som innføres. Prosjektet Strukturert journal skal sørge for at behovet for strukturering av informasjon defineres.

En søkbar journal - og muligheter for gjenbruk

At det som er dokumentert om pasienten er strukturert, bidrar bl.a. til en pasientjournal som er søkbar - dette til fordel for dagens tekstbaserte journal hvor man må bruke tid på å lete seg frem til relevante data og sykdomshistorikk om pasienten.

Strukturert journal ivaretar dessuten behovet for gjenbruk av data i dokumentasjon, virksomhetsstyring, kvalitetssikring, m.m. - uavhengig av hvilket system som aktuell data registreres i. Prosjektet skal sikre helhet i arbeidet på tvers av de systemspesifikke prosjektene: DIPS Arena i nord og Én kurve i nord, som har ansvaret for innføring av kurveløsningen MetaVision i helseregionen.

Mindre manuell rapportering

Prosjektet tar for seg sekundærbruk av data mot og imellom helseregionens egne journalsystemer, og rapporteringsbehov/gjenbruk av data til f.eks. kvalitetsregistrene. Dette betyr i klartekst at ved bruk av strukturert journal vil helsepersonell slippe og bruke unødig tid på å rapportere manuelt inn til nasjonale kvalitetsregistre, slik det gjøres i dag.

Bidrar i nasjonalt arbeid med arketyper

Prosjektet skal bidra inn i det nasjonale arketypearbeidet ved å kartlegge hvilke arketyper regionen har behov for, modellere nye arketyper og drive de gjennom nasjonalt arketypearbeid og godkjenningsprosess (NRUA). Dette gjøres i samarbeid med den regionale arketypeforvaltningen, som er en del av Forvaltningssenter EPJ i Helse Nord.

Å strukturere opp informasjonselementer, regler, samt å definere behov for gjenbruk av data som pr. i dag er fritekst i DIPS Classic, vil kreve en betydelig regional innsats.

skillelinje

Sist oppdatert 17.08.2020