logo Helse Nord

Akuttmottak i Helse Nord, fagnettverk

Nettverket ble opprettet i 2022 og skal være en møteplass for samhandling, kvalitetsforbedring, utvikling og deling av kompetanse for akuttmottak i Helse Nord.

Fagnettverket består av ledere, ass.ledere og fagutviklere fra alle akuttmottak og obs.poster tilknyttet akuttmottak i Helse Nord.

Programkomiteen er satt sammen av representanter fra alle fire helseforetak i Helse Nord:

UNN: Lars Røslie

NLSH: Hanne-Marit Brenden

Finnmarkssykehuset: Tuva M.M.Brusletto

Helgelandssykehuset: Eva Bjørhusdal


Målet er å avholde nettverksmøte årlig med fokus på fag, kompetanseutvikling og lederutfordringer.

Lenker til artikler:

Nettverkssamling Tromsø 2022 (intranett)

Nettverkssamling Bodø 2023 (intranett)

 

Sist oppdatert 05.04.2024