logo Helse Nord

Autisme og tidligintervensjon, fagnettverk

Dette er et nettverk for fagpersoner i sykehusene i Helse Nord som har et ansvar for å utvikle tjenester og gi veiledning til barn med autisme i førskolealder og tidlig skolealder, samt barnas familie, barnehage/skole og eventuelt andre tjenester tilknyttet barnet. Nettverket møtes to ganger i måneden.

Organisering

Nettverket møtes digitalt to ganger pr. måned.

​Delta​​​​​​kere

Nettverket består av fagpersoner og andre representanter i helseforetakene i Helse Nord som har et særlig ansvar for å utvikle tjenester og veilede ifht tidligintervensjon til barn med autisme. 

Nettverket ledes av Roy Salomonsen, fagkonsulent ved HABU, UNN, 
roy.salomonsen@unn.no ​

De øvrige medlemmer er:

Mona Wilhelmsen, fagkonsulent ved HABU, UNN, 
mona.sandmo.wilhelmsen@unn.no


Wenche Stubkjær Sørensen, spesialpedagog ved HABU, UNN,
wenche.stubkjaer.sorensen@unn.no
 
Torgunn Gamst, fagkonsulent ved HABU, UNN

Jørgen Finvåg, fagkonsulent, Habiliteringsavdelingen, Helgelandssykehuset 
jorgen.finvag@helgelandssykehuset.no 

Marit Skaret, spesialvernepleier ved BUPA avd. Autismeteamet, NLSH,
marit.skaret@nordlandssykehuset.no

Rikke Wiik Johansen, spesialpedagog ved BUPA avd. Autismeteamet, NLSH,
rikke.wiik.johansen@nordlandssykehuset.no​
 
Beate Kathrine Albertsen, klinisk konsulent ved BUPA avd. Autismeteamet, NLSH
 
Lill-Wenche Ditlevsen Aag, barnehagelærer, Habiliteringsavdelingen, Helgelandssykehuset
Lill.wenche.ditlevsen.aag@helgelandssykehuset.no ​


Organisering

Nettverket møtes to ganger pr. måned på videokonferanse.


Manda​​t/Formål

  • Planlegge og gjennomføre kompetansehevende tiltak for veiledere i tidligintervensjon og andre som gir tiltak til førskolebarn. Tiltak kan være internundervisning/kollegaveiledning, formidling av forskningsbasert kunnskap om EIBI/tidligintervensjon, innleie av ekstern veiledning og å bistand til hverandre i konkrete saker. 

  • Samarbeid om fagutviklings- og forskningsprosjekter.

  • Samarbeide om kompetansehevende tiltak for førstelinja og familier. 

  • ​Utarbeide felles retningslinjer for EIBI og annen tidligintervensjon for førskolebarn i Helse Nord.

  • Utarbeide årlig handlingsplan for nettverket

Fagprosedyre 

Fagprosedy​re EIBI på Helsebiblioteket​

 

Sist oppdatert 11.04.2024