logo Helse Nord

Barn som pårørende

g_6acc17ee_b893_4049_850b_d552aeb9921a


LES OGSÅ: - Snakk med barna om sykdom i familien


Erfaringskonsulent Elisabeth Heldal har utviklet et tegne- og samtalehefte for barn i aldersgruppen 4-10 år. Heftet består av en del generell informasjon om sykdom og sykehusinnleggelse.

Det er også avsatt plass for at barnet selv kan tegne/skrive. De velger selv ut hva de vil lese, skrive eller tegne, men kan trenge hjelp av en voksen. Heftet er også tenkt å kunne brukes når foreldre, behandlere eller andre skal snakke med barnet om mors/fars/søskens sykdom. Hovedvekten ligger da på hvordan barnet opplever denne situasjonen og hvordan de kan få hjelp til å bearbeide tanker og inntrykk.

Heftet er tenkt som et redskap for samtale og oppfølging av barn som er pårørende når mor, far eller søsken er innlagt på sykehus. 


Last ned heftet her:

Min bok.pdf


Mov gærja​ (Sørsamisk).pdf
​​​
Muv girjje (Lulesamisk).pdf

 

 

Illustrasjonsbilde fra Colourcox

 

Foretakskoordinatorer for ba​​​rn som pårørende ved sykehusene i Helse Nord

Alle helseforetakene i Helse Nord har en foretakskoordinator for barn som er pårørende. De har et overordnet ansvar for å koordinere arbeidet i sitt helseforetak.

Send en e-post til dem dersom du har spørsmål når det gjelder barn som pårørende.

 

 

Kirsti Høylo Lasen, foretakskoordinator 
Kirsti.Hoylo.Larsen@finnmarkssykehuset.no

Janne Hessen
Foretakskoordinator UNN
 
 
 

Akuttmedisinsk klinikk 

 

Barne- og ungdomsklinikken (BUK)

 • Barne- og ungdomsavdelingen
  • Barne- og ungdomsseksjon, nyfødtintensiven, poliklinikk og Dragn
 • ​Barne-, og Ungdomspsykiatrisk avdeling BUP/RSS/UPS
 • Habilitering for barn og unge 
 • Regionsenter for døvblinde 
 • Bodil Ballovara Olufsen, bodil.ballovara.olufsen@unn.no

 

Medisinsk klinikk

 • Hematologisk seksjon
 • Infeksjonsmedisin
 • Nyre/gastro og dialysen
 • Poliklinikkene
 • Else-Marie Molund, Else-Marie.Molund@unn.no

 

Hjerte - og lungeklinikken (HLK)

 • Hjertemedisinsk avdeling
 • Hjerte-, lunge og karkirurgisk
 • Medisinsk intensiv (MIHO)
 • Lungeavdelingen
 • Siw Johansen, Siw.johansen@unn.no

 

Kirurgi – kreft og kvinnehelseklinikken (K3K)

 • Urologisk, endokrin, bryst og gynekologisk sengepost
 • Gastrokirurgisk avdeling
 • Kreftavdelingen
 • Kreft poliklinikk
 • Utredningspoliklinikken
 • Generell og gynekologisk poliklinikk
 • Kvinneklinikken/ Føde/barsel sengepost
 • Eva Jensaas, Eva.jensaas@unn.no

 

Nevro-, ortopedi-, og rehabiliteringsklinikken NOR

 • Ortopedi- og plastikkirurgisk avdeling
 • Nevrokirurgi, øre-nese-hals og øyeavdelingen
 • Avdeling for Nevro-, hud og revmatologi (NEHR)
 • Rehabiliteringsavdelingen
 • Grete Vaskinn, grete.vaskinn@unn.no

 

Psykisk helse- og rusklinikken PHRK 

 • Avdeling Sør (Herunder Senter for psykisk helse og rusbehandling Ofoten, Midt- Troms og Sør- Troms
 • Rusavdelingen
 • Avdeling Nord (Senter for psykisk helse og rusbehandling Senter i Nord-Troms, Tromsø-poliklinikk og Tromsø-døgn)
 • Psykiatrisk avdeling
 • Yvonne Solli Larsen, 

  yvonne.solli.larsen@unn.no

 

Operasjon og intensivklinikken OPIN

 

UNN Harstad, Koordinator somatikk

 • Vakant, under ansettelse

UNN Narvik, koordinator somatikk

 


Sissel Eidhammer
Foretakskoordinator 
E-post: Sissel.Eidhammer@nordlandssykehuset.no 

Erfaringskonsulent, Elisabeth Heldahl, Elisabeth.Heldahl@nordlandssykehuset.no

Koordinatorer

Prehospital klinikk, Bodø:

Emilie Margrethe Olsen, Emilie.Margrethe.Olsen@nordlandssykehuset.no

Nordlandssykehuset Psykiatri:

Eirin Aasen, eirin.aasen@nordlandssykehuset.no

Anette Rypeng, Anette.Rypeng@nordlandssykehuset.no 

Barneklinikken:

Stine Maylen Skjeldal, Stine.maylen.skjeldal@nordlandssykehuset.no

Medisinsk klinikk Bodø:
Marit Fuglaas, marit.helen.fuglaas@nordlandssykehuset.no

Marit Fagerbakk

Foretakskoordinator
E-post: Marit.Fagerbakk@helgelandssykehuset.no

 

Mosjøen

Somatikk Mosjøen; Maja Einrem, barneansvarlig /koordinator, maja.finsas.einrem@helgelandssykehuset.no


Psykiatri/rus Mosjøen; Sol-Iren Ottesen, Sol-Iren.Ottesen@helgelandssykehuset.no

Mo i Rana

Somatikk; 

Psykiatri/rus; Ubesatt 

Sandnessjøen

Somatikk; Runa Haugen, Runa.Haugen@helgelandssykehuset.no

Psykiatri/rus; Beate Henriksen, Beate.Henriksen@helgelandssykehuset.no

Kontakt Siw Skår, regional kontaktperson for barn som pårørende i Helse Nord.

 

Tips og råd til familien

Barn og unge ønsker vanligvis å snakke om det som skjer med noen de kjenner og er trygge på. De fleste ønsker også å få delta i beslutninger som angår dem, enten det gjelder aktiviteter, planlegging av hverdagslivet eller valg av oppfølging. Det betyr at dere som familie ofte er de nærmeste til å oppdage hvordan barna har det og bidra med det barna trenger. Under vil du finne noen råd på hva som kan være lurt å gjøre før, under og etter behandling. Du kan også bruke rådene på måter som passer for deg og din familie. Gjør det som er best for dere.
Les mer
Jente på lekeplass

Kontakt

Alle helseforetakene i Helse Nord har en foretakskoordinator for barn som er pårørende. De har et overordnet ansvar for å koordinere arbeidet i sitt helseforetak.

Finnmarkssykehuset

Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN)

Janne Hessen

Nordlandssykehuset

Helgelandssykehuset

Anne Marit Danielsen

 

 

Sist oppdatert 05.04.2024