logo Helse Nord

Diabetes fagråd

Fagråd for diabetes skal være rådgivende for fagdirektør i Helse Nord RHF i spørsmål av faglig art.

Leder i fagrådet

Ragnar Joakimsen, overlege, UNN Tromsø

Sekretær
Bente Mietinen, rådgiver, Helse Nord RHF

Medlemmer​

  • Elin Røst, diabetessykepleier, Nordlandssykehuset 
  • Charlotte Vik, diabetessykepleier, UNN
  • Lin Hagen Sjøgren, diabetessykepleier, Finnmarkssykehuset
  • Arne Stokke, seksjonsoverlege, Nordlandssykehuset
  • Emelie Svensson, fastlege Alta
  • Nina Skille, brukerrepresentant
 


Sist oppdatert 05.04.2024