logo Helse Nord

Forvaltningsråd for kliniske IKT-systemer

Fagrådets hovedoppgave er å bygge en bro mellom klinikerne og IKT-utviklerne for å sikre best mulig kliniske IKT-systemer.

Fagråd for klinisk IKT er et rådgivende organ for styringsgruppen for Helse Nord IKT. 

Fagrådet er sammensatt av fagsjefer fra alle fem foretakene samt lederne for hvert fagforum.

Leder 

Medlemmer

 • Bjørn Nilsen, IT-sjef, Helse Nord RHF
 • Ida-Kristin Martinussen, informasjonssikkerhetsleder, Helse Nord RHF
 • Einar Bugge, kvalitets- og utviklingssjef, UNN
 • Tor André Skjelbakken, avdelingsleder - E-helse og IKT-avdelingen, UNN
 • Beate Sørslett, medisinsk direktør, Nordlandssykehuset
 • Asbjørn Jørgensen, avdelingsleder, Avd. for kvalitet og e-helse, Nordlandssykehuset
 • Fred Mürer, fagsjef, Helgelandssykehuset
 • Skule Stormdalshei, fagkonsulent EPJ, Senter for fag, forskning og utdanning, Helgelandssykehuset
 • Harald G. Sunde, fagsjef, Finnmarkssykehuset
 • Sture Pettersen, E-helseleder, Finnmarkssykehuset
 • Per Christian Lindberg, konstituert avdelingsleder - Kundeavdelingen, Helse Nord IKT
 • Michelle Hokland, rådgiver/Virksomhetsarkitekt, Helse Nord IKT
 • Margaret Aarag Antonsen, fagsjef, Sykehusapotek Nord
 • Camilla Bjørnstad, apoteker, Sykehusapotek Nord (vara)


Sist oppdatert 05.04.2024