logo Helse Nord

Geriatri, fagråd

  • Dag Ole Aanderbakk, geriater, Helgelandssykehuset, Mo i Rana, leder av fagrådet

  • Tone Hagerup, geriater, Finnmarkssykehuset, Kirkenes

  • Amund Peder Teigmo, klinikksjef, Finnmarkssykehuset, Sámi klinihkka

  • Ieva Martinaityte, geriater, UNN Tromsø

  • Martine Dalgaard Hansen, sykepleier, UNN Tromsø

  • Jerzy Marcin Frasunkiewicz, geriater, Nordlandssykehuset Bodø

  • Eivind Eliassen, sykepleier, Nordlandssykehuset Vesterålen

  • Arne Vassbotn, brukerrepresentant, RBU

  • Synøve Kalstad, medisinsk rådgiver, Helse Nord RHF, sekretær i fagrådet


Sist oppdatert 05.04.2024