logo Helse Nord

Habilitering fagråd

Fagråd for habilitering skal være rådgivende for fagdirektør i Helse Nord RHF i spørsmål av faglig art.

​Medlemmer

Finnmarkssykehuset

  • Hilde Lund (spes.pedagog), enhetsleder for Barnehabiliteringen, Hammerfest
  • Hilde Kristiansen (ergoterapeut), enhetsleder for habiliteringstjenesten for voksne, Kirkenes
Universitetssykehuset Nord-Norge

  • Per Wilhelmsen (vernepleier), leder for Habiliteringsseksjonen (leder av fagrådet)
  • Oddmar Ole Steinsvik (psykolog), avdelingsleder for Barnehabiliteringen, Tromsø
  • Silje Tessem (overlege), seksjonsoverlege ved Habiliteringsseksjonen
Nordlandssykehuset

  • Tone Johnsen (fysioterapeut), avdelingsleder Habilitering, Rehabilitering og Kliniske Servicefunksjoner (KSF)
Valnesfjord Helsesportsenter

  • Ragnhild Gundersen (idrettspedagog), teamsjef Habilitering

Helse Nord RHF

  • Frank Nohr, rådgiver i Fagavdelingen

Representanter fra kommuner

Regionalt brukerutvalg

  • Gunn Strand Hutchinson


Sist oppdatert 05.04.2024