logo Helse Nord

Infeksjon, smittevern og mikrobiologi, fagråd

Fagrådet skal være rådgivende for fagdirektør i Helse Nord RHF i spørsmål av faglig art med relevans for behandlingskjeder både innad og på tvers av foretaksgrensene og for oppgavefordeling mellom helseforetakene. 

 • Anne Mette Asfeldt, KORSN, leder
 • Hege Benonisen, UNN
 • Anita Brekken, Finnmarkssykehuset
 • Jeanette Schultz Johansen, Sykehusapotek Nord
 • Gro Grimnes, UNN
 • Torni Myrbakk, UNN
 • Gunnar Skov Simonsen, UNN
 • Unni Sørensen, Helgelandssykehuset
 • Hege Sjåvik, Helgelandssykehuset
 • Sandra Åsheim, Nordlandssykehuset
 • Hans Erling Simonsen, Nordlandssykehuset
 • Gunille Justad Sundnes, Nordlandssykehuset
 • Bente Karin Jensen, Nordlandssykehuset
 • Drude Bratlien, Sør-Varanger
 • Arne Vassbotn, brukerrepresentant
 • Synøve Kalstad, Helse Nord RHF, sekretær​​Hva er et fagråd? (mandat)


Sist oppdatert 05.04.2024