logo Helse Nord

Lungemedisin fagråd

Fagråd for lungemedisin skal være rådgivende for fagdirektør i Helse Nord RHF i spørsmål av faglig art.

​Leder

Ulf Aasebø, lege, lungemedisinsk avdeling, hjerte- og lungeklinikken, UNN, ulf.aasebo@unn.no

Sekretær
Siw Skår, rådgiver, sekretær i fagrådet, fagavdelingen, Helse Nord RHF, kontaktinformasjon​

Medlemmer

  • Anne Reigstad, lege, medisinsk klinikk, Nordlandssykehuset Bodø
  • Birgitte Cetin, sykepleier, medisinsk klinikk, Nordlandssykehuset Bodø
  • Hans Henrik Strøm, lege, medisinsk avdeling, Helgelandssykehuset Sandnessjøen
  • Hanne Rishaug, sykepleier, sykestua, Alta Helsesenter
  • Berit W. Henriksen, sykepleier, Klinikk Kirkenes, Finnmarkssykehuset
  • Nina Danielsen, bruker, Norges astma- og allergiforbund, Kirkenes

Dersom du har saker som ønskes behandlet av fagrådet kan disse meldes til Ulf Aasebø eller Siw Skår.


Sist oppdatert 05.04.2024