logo Helse Nord

Nyre fagråd

Fagråd for nyre skal være rådgivende for fagdirektør i Helse Nord RHF i spørsmål av faglig art.

Fagråd for nyre ble første gang oppnevnt i 2013, men har vært inaktivt siste fire år. Eventuell ny oppnevning vil bli vurdert i løpet av 2022.

Ved spørsmål kan du ta kontakt med Siw Skår, rådgiver i helsefagavdelingen, kontaktinformasjon


Sist oppdatert 05.04.2024