logo Helse Nord

Ortopedi fagråd

Fagråd i ortopedi skal sikre samhandling i spesialisthelsetjenesten og mellom spesialist- og primærhelsetjenesten. 

Fagrådet skal definere felles retningslinjer og forståelse for vedtatt funksjonsfordeling, samt være et rådgivende organ i spørsmål som er viktig for å sikre gode ortopediske tjenester til pasientene i regionen.

Leder:

Karl-Ivar Lorentzen , avdelingsleder, ortoped, UNN.

Sekretær:

Michael Strehle, Helse Nord RHF

Medlemmer:

  • Hebe Kvernmo, ortoped, UNN (håndkirurgi)
  • May-Liss Johansen, avdelingssykepleier, UNN
  • Søren Bøvling, Finnmarkssykehuset
  • Kristjan Valdimarsson, ortoped, Nordlandssykehuset
  • Ivar Hanssen, ortoped, Helgelandssykehuset
  • Marthe Neshagen, fysioterapeut, Helgelandssykehuset
  • Saiska Mennen, brukerrepresentant


​Hva er et fagråd? (mandat)


Sist oppdatert 05.04.2024