logo Helse Nord
En person som går på en steinete bakke

Overvekt, fagnettverk

Det å ha en sykelig overvekt kan medføre store helseplager og nedsatt livskvalitet. På denne siden finner du som er helsepersonell i kommune- eller spesialisthelsetjenesten nyttig informasjon om ulike behandlingstilbud til denne pasientgruppen.

​Alle helseregioner har siden 2004 hatt sine regionale sentre som skal ivareta behandling av pasienter med sykelig overvekt både konservativt og kirurgisk. I Helse Nord er det Nordlandssykehuset Bodø som har regionsfunksjonen.(RSSO)

Helse Nord ​tilbyr behandling for sykelig overvekt i form av livsstilsendring som basis og videre henvisning til fedmeoperasjon eller motivasjonsopphold på rehabiliteringssenter.

Er du pasient og ønsker hjelp, ta kontakt med din fastlege for å vite mer om aktuelle tilbud. ​


Tilbudet gis til voksne pasienter med kroppsmasseinndeks (BMI) 40 eller høyere, eller BMI 35 eller høyere i kombinasjon med vektrelaterte sykdommer. 

​Pasientene skal være utredet ved et av sentrene for sykelig overvekt i Helse Nord. Tilbudene er gruppebaserte, med noe individuell veiledning.
 
Følgende rehabiliteringsinstitusjoner har dette tilbudet i Helse Nord ​​

Tilbud til personer som er operert for fedme, som er i behov for hjelp til endringsprosesser etter operasjon. Mål for oppholdet er livsstilsendring/motivasjon for en helsefremmende livsstil.​


Det finnes to private institusjoner som gir tilbud til barn og unge med overvekt i Nord-Norge.​​

E-post: Ann-Karin Andorsen
Mobil: 918 16 310
Kontor: 75 57 18 08


Sist oppdatert 05.04.2024