logo Helse Nord

Psykisk helsevern for voksne fagråd

Fagråd for psykisk helsevern for voksne skal være rådgivende for fagdirektør i Helse Nord RHF i spørsmål av faglig art.

 

​Leder

Magnus Hald, Universitetssykehuset Nord-Norge

Sekretær

Medlemmer

  • Åse Almås Johansen, Regionalt brukerutvalg (RBU)
  • Cecilie Javo, Finnmarkssykehuset
  • Karina Sebergsen, Universitetssykehuset Nord-Norge
  • Knut Kjerpeseth, Nordlandssykehuset
  • Randi Meland, Nordlandssykehuset
  • Anne Karin Forshei, Helgelandssykehuset
  • Grete Furu, Viken senter
  • Lars Leander, SANKS
 
 
Sist oppdatert 05.04.2024