logo
En mann som sitter på en stein og ser ut på vannet

R-FAAT: Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD og Tourettes syndrom

R-FAAT skal, i samarbeid med den øvrige spesialisthelsetjenesten, arbeide for at mennesker med diagnosene autisme, ADHD og Tourettes syndrom får tjenester som er likeverdige, individuelt tilrettelagt og som preges av kontinuitet og kvalitet.

R-FAAT skal bidra til økt kompetanse om autisme, ADHD og Tourettes syndrom blant fagfolk i primær- og spesialisthelsetjenesten i Nord-Norge.  

Fagmiljøet er organisert under Habiliteringsseksjonen ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) og ledergruppen der er styringsgruppe.

Det gjennomføres en rekke arrangementer for å bidra til økt kunnskap innen de ulike diagnosegruppene vi har ansvaret for. Noen arrangerer vi selv, eller sammen med våre samarbeidspartnere over hele landet. I tillegg finnes det en rekke andre kurs og konferanser, både nasjonalt og internasjonalt. R-FAAT tar ikke ansvar for innhold og andre forhold i eksterne arrangementer.

​ARRANGEMENTER​
 
​15.06.

​16.06.

Kurs i ADOS-2, modul
3 og 4
​Tromsø

​NOK
1400

​19.06.

​19.06.

​ABAS-3: Adaptiv kartlegging fra vugge til grav ​Video

​Gratis

​06.07.


07.07.


​17. International Conference on Attention Deficit Hyperactivity Disorder ​Stockholm


​EUR
250


​17.08.


18.08.


​International Conference on Autism, Intellectual and Developmental Disabilities ​Budapest


​EUR
250


29.08 29.08 Kort og godt om ADHD - opplæringswebinar Video Gratis
​05.09.

05.09.
Autisme og arbeidsliv – hva skal til for å lykkes? ​Video

​NOK
1925

12.09
13.09
Kurs: Tourettes syndrom Trondheim NOK
1000
15.09.​
15.09.​
PEGASUS gruppelederkurs​ ​Værnes ​NOK
1000
18.09 19.09 Introkurs: ADOS-2, modul 1,2 og småbarn Tromsø NOK
1500
​20.09.


​20.09.


Hjernens normalutvikling og utvikling av kognitive funksjoner ​Oslo


​NOK
900


​20.09.


​21.09.


​International Conference on Intellectual and Developmental Disabilities ​Lisboa


​EUR
250


​23.09.

​24.09.

​International Conference on Autism​ ​London

​EUR
250

19.10.​

​19.10.

Fagkonferanse: ADHD, skolen og BUP​ ​Ålesund/
video
​NOK 
1500/
500​
​19.10.


19.10.​


​Elever med nevroutviklings-forstyrrelser i skolen - forståelse og tilrettelegging ​Oslo
 
​Ikke klar


24.10 25.10 Introduksjonskurs i ADI-R Molde NOK 1050
26.10 27.10 "Mål og mening" - en SOR-konferanse om livskvalitet Oslo Fra NOK 2090
​26.10.​26.10.​ADHD og arbeidsliv – utfordringer for den enkelte og nettverket – hva er viktig å ha kjennskap til? ​Video​NOK 1925​02.11.


03.11.

​Funksjonsnedsettelser og psykisk helse i et minoritetsperspektiv​ Oslo


NOK 1600

09.11 09.11 Fagdag: Pårørendesamarbeid for personer med utviklingshemming Gardermoen NOK 650
23.11 23.11 Når verden oppleves annerledes - autismespekterforstyrrelser og psykiske lidelser Ålesund Ikke klar
​24.11.

​24.11.

​Kjønnsdysfori - født i feil kropp​ ​Video

NOK 500
​05.12.
05.12​

Erfaringskonferansen for nevrofeltet 2023​ ​Oslo​

​​NOK 1600

    2024    
         
26.04 27.04 18. International Conference on Science in Autism Reasearch and Treatment Nicosia EUR 250
04.11 05.11 18. International Conference on Neuropsychiatric Disorders and Autism Amsterdam EUR 250
23.11 24.11 18. International Conference on Autism, Intellectual and Developmental Disabilities Budapest EUR 250

 

 

bilde videokonferanse
 
Har du et pasientkasus du ønsker å drøfte?

Konsultasjonsteamet er et tilbud for behandlere i spesialisthelsetjenesten i Helse Nord, der de kan få bistand av andre fagpersoner med særlig kompetanse innen helseregionen. Teamet tar imot henvisninger der det tenkes at nevroutviklingsforstyrrelser kan være del av det kliniske bildet.

Konsultasjonsteamet møtes digitalt hver 6. uke og har i enkelte tilfeller mulighet til å bistå behandlere ambulant med utredning av pasienter som tenkes å tilhøre R-FAATs målgrupper.
MØTER I 2023
Dato
​​Klokkeslett
​20. april 2023
​12.00 - 14.30
​1. juni 2023
​12.00 - 14.30
​13. juli 2023
​12.00 - 14.30
​24. august 2023
​12.00 - 14.30
​5. oktober 2023
​12.00 - 14.30
​16. november 2023
​​12.00 - 14.30
Henvisning merkes med RFAAT – konsultasjonsteam og sendes til voksenhabiliteringen Tromsø.  EPJ/DIPS adresse: [HAVO henvisning/mottak UNN]

Sjekkliste for henvisning:

 • Problemstilling som du ønsker belyst
 • Kort utviklingsanamnese
 • Aktuelle symptomer
 • Aktuell funksjonsbeskrivelse
 • Aktuelle tester/kartlegginger
 • Hvilken behandling har pasienten fått til nå og effekten av denne?
 • Tidligere psykiske helseplager
 • Kjente psykiske helseplager/utviklingsforstyrrelser i nær familie
 • Somatisk status
 • Medisiner
 • Rusmiddelavhengighet
Ved behov for avklaring og/eller annen informasjon, ta gjerne kontakt med
regional rådgiver/psykolog: Tim-Martin.Lockertsen@unn.no

Tilbudet er aktuelt når pasienter har utviklingshemming/utviklingsforstyrrelse og samtidig psykisk lidelse og/eller rusproblematikk. Målet er å sikre et helhetlig og likeverdig behandlingstilbud til personer over 18 år med psykisk utviklingshemming/
gjennomgripende utviklingsforstyrrelse og samtidig psykisk lidelse og/eller rus-avhengighet som har oppfølging av spesialisthelsetjenesten. 

Bistand i utredning/behandling – Teamet vil bistå med behandlerstøtte, direkte i pasientbehandling - både ambulant, poliklinisk og ved døgnbehandling. Teamet kan gi veiledning i forhold til utredning, diagnostikk, tiltak og oppfølging. Hypotese og eventuelle anbefalinger fra behandlerstøtte-enheten drøftes med behandleransvarlig og miljøpersonalet, slik at ulike perspektiver på problemstillingen tas med i betraktning når en felles arbeidshypotese, mål og tiltak skal utformes.

 • Behovet for behandlerstøtte varierer mye. I noen situasjoner har behandler og miljøpersonalet rundt pasienten behov for noen få drøftinger for å få hjelp til konkrete problemstillinger. I andre tilfeller kan hjelpebehovet strekke seg over måneder og år.
 • Teamet er tverrfaglig sammensatt, bestående av psykiater, spesialpedagog, professor, psykolog og vernepleier. Teamet arbeider ambulant og stedsuavhengig, og kan delta via videokonferanse.
 • Behandlingsansvaret for pasienten overtas ikke.
Henvisning og vurdering - Henvisninger til teamet må komme fra behandleransvarlig i spesialisthelsetjenesten. Teamet har fortløpende inntak. En av de ansatte i teamet blir hovedansvarlig for den som er henvist. Vår arbeidsmetodikk innebærer at man som oftest er i kontakt med flere i teamet underveis. Ved avslutning av oppfølging i spesialisthelsetjenesten avsluttes også saken fra behandlerstøtteteamet.

​Hvordan henvise til behandlerstøtteteam?

På inneliggende pasienter ønsker vi tilsynsanmodning
På polikliniske pasienter ønsker vi sekundærhenvisning


Ved tilsynsanmodning/sekundærhenvisning bør det følge med opplysninger om:

 • ​Bakgrunnsopplysninger om pasienten
 • Aktuelt for pågående forløp
 • Hva behandler ønsker bistand med
 • Tentativ lengde på behandlingen
Henvisningen sendes i DIPS til HAVO Henvisninger til vurdering UNN. Merk gjerne henvisningen med «Henvisning til Voksenhabiliteringen behandlerstøtteteam»​

Hva er HRT?​​
Habit Reve​​rsal Training (HRT) er et behandlingstilbud for barn og unge med kroniske tics og/eller Tourettes syndrom. Behandlingen er manualbasert.

Disse behandlerne i Helse Nord kan tilby HRT-behandling:

Finnmarkssykehuset HF
Barn: Aleksandra Somby, klinisk sosionom, SANKS-DPS, Midt-Finnmark
Voksne: Yee Kong Chow, lege i spesialisering, SANKS-DPS, Midt-Finnmark

UNN HF
Barn: Berit Dahle, psykologspesialist, BUP Tromsø 
Barn: Judeson R. Joseph, overlege, BUP Tromsø
Barn: Aina W. Sundfær, seksjonsoverlege, BUP Tromsø
Voksne: Tim-Martin Lockertsen, regional rådgiver/psykolog, Habiliteringsseksjonen Tromsø

Nordlandssykehuset HF
Barn: Inger Furuholmen, psykologspesialist, BUPA Bodø
Barn: Sari Aulikki Venäläinen, enhetsleder, BUPA Bodø

Helgelandssykehuset HF
Barn: Elisabeth Nystuen, klinisk barnevernspedagog, BUP Mosjøen​

Referansegruppen skal være et rådgivende organ for R-FAAT, sammensatt av fagpersoner fra psykiatri og habilitering i spesialisthelsetjenesten, for både barn, ungdom og voksne. Det er i tillegg en representant fra hver av brukerorganisasjonene i helseregion Nord (Autismeforeningen, ADHD Norge og Norsk Tourette Forening).
 
Gruppen møtes en til to ganger i året, enten fysisk, virtuelt eller en kombinert løsning.

REFERANSEGRUPPEN
​NAVN ​STILLING/TITTEL ​ORGANISASJON
Gunnhild Berglen​

​Fylkesleder

​Autismeforeningen, Finnmark fylkeslag
​Heidi Åsheim
Stordahl
​Overlege

​Nordlandssykehuset, Akuttpsykiatrisk avdeling
Mads Kristian
Eriksen​
​Psykologspesialist

​Finnmarkssykehuset,   Barnehabiliteringen
​Marcus Krogstad


​Seksjonsleder/
psykologspesialist

​Nordlandssykehuset , Habilitering for barn og unge, Bodø
Marianne Berg 
Halvorsen​
​Psykologspesialist PhD

​UNN, Habilitering for barn og unge, Tromsø
​Marianne O.
Nielsen
​Nestleder

​Norsk Tourette Forening, Landsstyret
Marita U.
Kristiansen
​Avdelingsleder

​Helgelandssykehuset, Habiliteringsavdelingen
​Per Håkan
Brøndbo
Instituttleder/
psykologspesialist​
​UiT - Norges arktiske universitet
​Per V.
Wilhelmsen
​Seksjonsleder/
vernepleier
​UNN, Habiliterings-seksjonen
​Tarald Sæstad

​Rådgiver

​Helse Nord RHF, Helsefagavdelingen
​VAKANT ADHD Norge​
Yngvild Arnesen​


​Avdelingsleder/
psykologspesialist

​UNN, Barne - og ungdomspsykiatrisk avdeling
Sekretariat
​Hans Kr. Høgås Rådgiver (admin)​ ​R-FAAT
​Ronny Mathisen
(leder)

Sjefspsykolog/
psykologspesialist

​Nordlandssykehuset, Barne - og ungdoms-psykiatrisk avdeling​
​Tim Lockertsen

​Regional rådgiver/
psykolog
​R-FAAT

For ytterligere informasjon eller spørsmål, ta kontakt med: 

Tim-Martin Lockertsen
Regional rådgiver/psykolog
E-post: tim-martin.lockertsen@unn.no
Tel: 926 68 501

Besøksadresse
Bygg A, Gimlevegen 12, Tromsø

Postadresse
Universitetssykehuset Nord-Norge,
Habiliteringsseksjonen / R-FAAT,
9038 Tromsø

Arbeidsområder:
 • ​koordinere arbeidet i R-FAAT
 • gi behandlerstøtte
 • ha oversikten i helseregionen
 • samarbeide med andre nasjonale og regionale fagmiljøer
 • være kontaktperson for de som ønsker å komme i kontakt med R-FAAT.
Ungdom med ADHD

Mer informasjon om de ulike diagnosene

Autismespekterforstyrrelser (ASD) er en betegnelse på utviklingsforstyrrelse der de første symptomene vanligvis kommer i løpet av barnets tre første leveår. Er mer vanlig hos gutter enn hos jenter. En stor variasjon i symptombildet gjør at man snakker om et” spekter” av forstyrrelser. Barneautisme, atypisk autisme og Asperger syndrom er de mest vanlige diagnosene i autismespekteret. 
En diagnose med ASD innebærer at personen tolker og leser sosial kommunikasjon eller interaksjon på en annen måte, har tendenser til å ha snevre interesser og viser repeterende aktiviteter eller handlings - og tankemønstre. Selv om man i Norge formelt fortsatt skiller mellom diagnosene autisme, Asperger og uspesifikk ASD, brukes samlebetegnelsen autismespekterdiagnose eller forstyrrelse i økende grad for disse gruppene. I tillegg foretrekker ofte personer med diagnosen å bli kalt autistiske personer. 
Forekomsten av ASD har økt til i overkant av 1% de senere årene. Endrede diagnosekriterier som nå også inkluderer mildere tilstandsbilder innen autismespekteret og økt oppmerksomhet i hjelpeapparatet bidrar til at mange fler blir diagnostisert. Årsaker til ASD er ikke fullstendig klarlagt, men man vet det er en sterk arvelig komponent. Det finnes i dag ingen medikamentell behandling, men mange viser å ha stor nytte av hjelpetiltak fra helsetjenester og pedagogiske opplegg. 

Kilde: Anders Nordahl-Hansen, R-FAAT/Høgskolen i Østfold​

ADHD er forkortelse for Attention Deficit/Hyperactivity Disorder (på norsk: hyperkinetisk forstyrrelse). Dette er en nevrologisk forstyrrelse som først og fremst innebærer at personen opplever økt uro og hyperaktivitet, vansker med oppmerksomhet over tid og impulsivitet. Opptil 5% av barn og unge under 18 har diagnosen og det er et flertall av gutter som får diagnosen. Støttetiltak for personer med diagnosen innebærer medikamentell behandling 
(f.eks. Ritalin) men dette skal kun benyttes i kombinasjon med psykososiale støttetiltak. 

Kilde: Anders Nordahl-Hansen, R-FAAT/Høgskolen i Østfold

Tourettes syndrom (TS) er en nevrologisk tilstand karakterisert ved at personen har både ufrivillig vokale lyder, samt motoriske muskelbevegelser, såkalte tics. For at diagnosen skal stilles må disse ticsene ha forekommet i over ett år. Den nøyaktige årsaken til TS er ikke funnet, men mye peker i retning av forstyrrelser i signalstoffer i hjernen, blant annet dopamin. Genetiske studier viser at tilstanden er arvelig.

Ticsene begynner ofte i tidlig barndom, gjerne rundt 4-6 års alder. Mange opplever en økning av tics mellom 8-12 års alder. Mange vil oppleve en nedgang i tics etter ungdomstiden og flere vil og bli helt kvitt ticsene i voksen alder. Det er svært vanlig for personer med tilstanden å også ha tilleggsvansker som tvangslidelser, ADHD og angst. Både ikke-medikamentelle og medikamentelle tiltak finnes, men det anbefales å starte med ikke-medikamentell behandling.  

Kilde: Anders Nordahl-Hansen, R-FAAT/Høgskolen i ØstfoldSist oppdatert 26.04.2023