logo Helse Nord
En mann som sitter på en stein og ser ut på vannet

R-FAAT: Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD og Tourettes syndrom

R-FAAT skal, i samarbeid med den øvrige spesialisthelsetjenesten, arbeide for at mennesker med diagnosene autisme, ADHD og Tourettes syndrom får tjenester som er likeverdige, individuelt tilrettelagt og som preges av kontinuitet og kvalitet.

R-FAAT skal bidra til økt kompetanse om autisme, ADHD og Tourettes syndrom blant fagfolk i primær- og spesialisthelsetjenesten i Nord-Norge.  

Fagmiljøet er organisert under Habiliteringsseksjonen ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) og ledergruppen der er styringsgruppe.

Det gjennomføres en rekke arrangementer for å bidra til økt kunnskap innen de ulike diagnosegruppene vi har ansvaret for. Noen arrangerer vi selv, eller sammen med våre samarbeidspartnere over hele landet. I tillegg finnes det en rekke andre kurs og konferanser, både nasjonalt og internasjonalt. R-FAAT tar ikke ansvar for innhold og andre forhold i eksterne arrangementer.

 
2023
02.11.

03.11.

Funksjonsnedsettelser og psykisk helse i et minoritetsperspektiv Oslo

NOK 1500
08.11.

10.11.

Felleskonferanse: Utviklingshemming, og autisme og alvorlige psykiske lidelser Gol

Ikke klart
09.11.

09.11.

Fagdag: Pårørendesamarbeid for personer med utviklingshemming Gardermoen NOK 650
10.11.

10.11.

Lanseringswebinar: Utredning av barn og unge med ADHD, ressursside Digital undervisning Kostnadsfritt
15.11.

15.11.

Litt av hvert om Tourettes syndrom

Digital undervisning NOK 800

16.11.

16.11.

SRS-2: Vurdering av sosiale ferdigheter fra 2,5 - 69 år Digital undervisning Kostnadsfritt

21.11. 22.11. Introduksjonskurs ADOS-2 modul 3 og 4 Bergen NOK 400
23.11.


23.11.


Når verden oppleves annerledes - autismespekterforstyrrelser og psykiske lidelser Ålesund


Ikke klar


​24.11.

​24.11.

Kjønnsinkongruens hos barn og unge

​Video

NOK 500
29.11.

29.11.

Dagskurs om ADHD, autisme og Tourettes syndrom Bergen

NOK 150

05.12.

05.12.

Nevrofeltet barn og unge - Erfaringskonferansen 2023 Oslo

NOK 900

13.12.

13.12.

Rettigheter, tvang og makt: Helse- og omsorgstjenestelovens kap. 9 Glenne

NOK 600

                                       2024    
25.01.


25.01.


Felleskonferansen 2024: Helseutfordringer hos personer med ADHD, autisme eller Tourettes syndrom Digital undervisning

Ikke klart


08.02. 09.02. Kurs i ADI-R Tromsø NOK 1500
15.02. 16.02. Kurs i CBIT / HRT Tromsø NOK 1500
28.02.

16.05.

Kjønnsmangfold og seksuelt mangfold, med fordypning ved kjønnsinkongruens Digital undervisning NOK 9500

17.04. 17.04. ADHD, konsentrasjonsvansker og uro Oslo NOK 900
25.04.

26.04.

18. International Conference on Science in Autism Reasearch and Treatment Nikosia EUR 250
22.05.

22.05.

Sjeldne diagnoser og nevroutviklings-forstyrrelser Digital undervisning Kostnadsfritt
03.06.

03.06.

Skolevegringskonferansen 2024

Gardermoen/
video
NOK 5210/1990
05.06.

07.06.

Nasjonal autismekonferanse

Tønsberg

Ikke klart

17.06. 18.06. Kurs i ADOS -2, modul 3 og 4  Tromsø NOK 1500
23.08.


24.08.


18. International Conference on Autism, Intellectual and Developmental Disabilities Budapest


EUR 250


20.09.

20.09.

Elever med nevroutviklingsforstyrrelser i skolen Oslo

NOK 900

04.11.


05.11.


18. International Conference on Neuropsychiatric Disorders and Autism

Amsterdam


EUR 250


 

 

Tilbudet er aktuelt når pasienter har utviklingshemming/utviklingsforstyrrelse og samtidig psykisk lidelse og/eller rusproblematikk. Målet er å sikre et helhetlig og likeverdig behandlingstilbud til personer over 18 år med psykisk utviklingshemming/
gjennomgripende utviklingsforstyrrelse og samtidig psykisk lidelse og/eller rus-avhengighet som har oppfølging av spesialisthelsetjenesten. 

Bistand i utredning/behandling – Teamet vil bistå med behandlerstøtte, direkte i pasientbehandling - både ambulant, poliklinisk og ved døgnbehandling. Teamet kan gi veiledning i forhold til utredning, diagnostikk, tiltak og oppfølging. Hypotese og eventuelle anbefalinger fra behandlerstøtte-enheten drøftes med behandleransvarlig og miljøpersonalet, slik at ulike perspektiver på problemstillingen tas med i betraktning når en felles arbeidshypotese, mål og tiltak skal utformes.

 • Behovet for behandlerstøtte varierer mye. I noen situasjoner har behandler og miljøpersonalet rundt pasienten behov for noen få drøftinger for å få hjelp til konkrete problemstillinger. I andre tilfeller kan hjelpebehovet strekke seg over måneder og år.
 • Teamet er tverrfaglig sammensatt, bestående av psykiater, spesialpedagog, professor, psykolog og vernepleier. Teamet arbeider ambulant og stedsuavhengig, og kan delta via videokonferanse.
 • Behandlingsansvaret for pasienten overtas ikke.
Henvisning og vurdering - Henvisninger til teamet må komme fra behandleransvarlig i spesialisthelsetjenesten. Teamet har fortløpende inntak. En av de ansatte i teamet blir hovedansvarlig for den som er henvist. Vår arbeidsmetodikk innebærer at man som oftest er i kontakt med flere i teamet underveis. Ved avslutning av oppfølging i spesialisthelsetjenesten avsluttes også saken fra behandlerstøtteteamet.

​Hvordan henvise til behandlerstøtteteam?

På inneliggende pasienter ønsker vi tilsynsanmodning
På polikliniske pasienter ønsker vi sekundærhenvisning


Ved tilsynsanmodning/sekundærhenvisning bør det følge med opplysninger om:

 • ​Bakgrunnsopplysninger om pasienten
 • Aktuelt for pågående forløp
 • Hva behandler ønsker bistand med
 • Tentativ lengde på behandlingen
Henvisningen sendes i DIPS til HAVO Henvisninger til vurdering UNN. Merk gjerne henvisningen med «Henvisning til Voksenhabiliteringen behandlerstøtteteam»​

Hva er HRT?​​
Habit Reve​​rsal Training (HRT) er et behandlingstilbud for barn og unge med kroniske tics og/eller Tourettes syndrom. Behandlingen er manualbasert.

Disse behandlerne i Helse Nord kan tilby HRT-behandling:

Finnmarkssykehuset HF
Barn: Aleksandra Somby, klinisk sosionom, SANKS-DPS, Midt-Finnmark
Voksne: Yee Kong Chow, lege i spesialisering, SANKS-DPS, Midt-Finnmark

UNN HF
Barn: Berit Dahle, psykologspesialist, BUP Tromsø 
Barn: Judeson R. Joseph, overlege, BUP Tromsø
Barn: Aina W. Sundfær, seksjonsoverlege, BUP Tromsø
Voksne: Tim-Martin Lockertsen, regional rådgiver/psykolog, Habiliteringsseksjonen Tromsø

Nordlandssykehuset HF
Barn: Inger Furuholmen, psykologspesialist, BUPA Bodø
Barn: Sari Aulikki Venäläinen, enhetsleder, BUPA Bodø

Helgelandssykehuset HF
Barn: Elisabeth Nystuen, klinisk barnevernspedagog, BUP Mosjøen​

Referansegruppen skal være et rådgivende organ for R-FAAT, sammensatt av fagpersoner fra psykiatri og habilitering i spesialisthelsetjenesten, for både barn, ungdom og voksne. Det er i tillegg en representant fra hver av brukerorganisasjonene i helseregion Nord (Autismeforeningen, ADHD Norge og Norsk Tourette Forening).
 
Gruppen møtes en til to ganger i året, enten fysisk, virtuelt eller en kombinert løsning.

 
​NAVN ​STILLING/TITTEL ​ORGANISASJON
Sonja Lillevik

Styremedlem

​Autismeforeningen i Norge

​Heidi Åsheim
Stordahl
​Overlege

​Nordlandssykehuset, Akuttpsykiatrisk avdeling
Mads Kristian
Eriksen​
​Psykologspesialist

​Finnmarkssykehuset,   Barnehabiliteringen
​Marcus Krogstad ​Seksjonsleder/
psykologspesialist
​Nordlandssykehuset , Habilitering for barn og unge, Bodø
Marianne Berg 
Halvorsen​
​Psykologspesialist PhD ​UNN, Habilitering for barn og unge, Tromsø

​Marianne O.
Nielsen
​Nestleder

​Norsk Tourette Forening, Landsstyret

Marita U.
Kristiansen
​Enhetsleder

​Helgelandssykehuset, Habiliteringsavdelingen
​Per Håkan
Brøndbo
Instituttleder/
psykologspesialist​
​UiT - Norges arktiske universitet

​Per V.
Wilhelmsen
​Seksjonsleder/
vernepleier
​UNN, Habiliteringsseksjonen

​Tarald Sæstad ​Prosjektleder ​Helse Nord RHF, Helsefagavdelingen
​VAKANT ADHD Norge​
Yngvild Arnesen​

​Avdelingsleder/
psykologspesialist
​UNN, Barne - og ungdomspsykiatrisk avdeling
Sekretariat
Hans Kristian Høgås Rådgiver (adm.)

R-FAAT

​Ronny Mathisen
(leder)
Sjefspsykolog/
psykologspesialist
​Nordlandssykehuset, Barne - og ungdoms-psykiatrisk avdeling​
​Tim Lockertsen ​Psykolog ​R-FAAT

 

For ytterligere informasjon eller spørsmål, kontakt Per Wilhelmsen på tel: 909 71 687 eller per.vilhelm.wilhelmsen@unn.no

Besøksadresse
Bygg A, Gimlevegen 12, Tromsø 
 
Postadresse
Universitetssykehuset Nord-Norge,
Habiliteringsseksjonen / R-FAAT,
9038 Tromsø 
 
Arbeidsområder:
 • ​koordinere arbeidet i R-FAAT
 • gi behandlerstøtte
 • ha oversikten i helseregionen
 • samarbeide med andre nasjonale og regionale fagmiljøer
 • være kontaktperson for de som ønsker å komme i kontakt med R-FAAT.

bilde videokonferanse
 
Har du et pasientkasus du ønsker å drøfte?

Konsultasjonsteamet er et tilbud for behandlere i spesialisthelsetjenesten i Helse Nord, der de kan få bistand av andre fagpersoner med særlig kompetanse innen helseregionen. Teamet tar imot henvisninger der det tenkes at nevroutviklingsforstyrrelser kan være del av det kliniske bildet.

Konsultasjonsteamet møtes digitalt hver 6. uke og har i enkelte tilfeller mulighet til å bistå behandlere ambulant med utredning av pasienter som tenkes å tilhøre R-FAATs målgrupper.
MØTER I 2023
Dato
​​Klokkeslett
​20. april 2023
​12.00 - 14.30
​1. juni 2023
​12.00 - 14.30
​13. juli 2023
​12.00 - 14.30
​24. august 2023
​12.00 - 14.30
​5. oktober 2023
​12.00 - 14.30
​16. november 2023
​​12.00 - 14.30
Henvisning merkes med RFAAT – konsultasjonsteam og sendes til voksenhabiliteringen Tromsø.  EPJ/DIPS adresse: [HAVO henvisning/mottak UNN]

Sjekkliste for henvisning:

 • Problemstilling som du ønsker belyst
 • Kort utviklingsanamnese
 • Aktuelle symptomer
 • Aktuell funksjonsbeskrivelse
 • Aktuelle tester/kartlegginger
 • Hvilken behandling har pasienten fått til nå og effekten av denne?
 • Tidligere psykiske helseplager
 • Kjente psykiske helseplager/utviklingsforstyrrelser i nær familie
 • Somatisk status
 • Medisiner
 • Rusmiddelavhengighet
Ved behov for avklaring og/eller annen informasjon, ta gjerne kontakt med
regional rådgiver/psykolog: Tim-Martin.Lockertsen@unn.no
Ungdom med ADHD

​Mer informasjon om de ulike diagnosene

Autismespekterforstyrrelser (ASD) er en betegnelse på utviklingsforstyrrelse der de første symptomene vanligvis kommer i løpet av barnets tre første leveår. Er mer vanlig hos gutter enn hos jenter. En stor variasjon i symptombildet gjør at man snakker om et” spekter” av forstyrrelser. Barneautisme, atypisk autisme og Asperger syndrom er de mest vanlige diagnosene i autismespekteret. 
En diagnose med ASD innebærer at personen tolker og leser sosial kommunikasjon eller interaksjon på en annen måte, har tendenser til å ha snevre interesser og viser repeterende aktiviteter eller handlings - og tankemønstre. Selv om man i Norge formelt fortsatt skiller mellom diagnosene autisme, Asperger og uspesifikk ASD, brukes samlebetegnelsen autismespekterdiagnose eller forstyrrelse i økende grad for disse gruppene. I tillegg foretrekker ofte personer med diagnosen å bli kalt autistiske personer. 
Forekomsten av ASD har økt til i overkant av 1% de senere årene. Endrede diagnosekriterier som nå også inkluderer mildere tilstandsbilder innen autismespekteret og økt oppmerksomhet i hjelpeapparatet bidrar til at mange fler blir diagnostisert. Årsaker til ASD er ikke fullstendig klarlagt, men man vet det er en sterk arvelig komponent. Det finnes i dag ingen medikamentell behandling, men mange viser å ha stor nytte av hjelpetiltak fra helsetjenester og pedagogiske opplegg. 

Kilde: Anders Nordahl-Hansen, R-FAAT/Høgskolen i Østfold​

ADHD er forkortelse for Attention Deficit/Hyperactivity Disorder (på norsk: hyperkinetisk forstyrrelse). Dette er en nevrologisk forstyrrelse som først og fremst innebærer at personen opplever økt uro og hyperaktivitet, vansker med oppmerksomhet over tid og impulsivitet. Opptil 5% av barn og unge under 18 har diagnosen og det er et flertall av gutter som får diagnosen. Støttetiltak for personer med diagnosen innebærer medikamentell behandling 
(f.eks. Ritalin) men dette skal kun benyttes i kombinasjon med psykososiale støttetiltak. 

Kilde: Anders Nordahl-Hansen, R-FAAT/Høgskolen i Østfold

Tourettes syndrom (TS) er en nevrologisk tilstand karakterisert ved at personen har både ufrivillig vokale lyder, samt motoriske muskelbevegelser, såkalte tics. For at diagnosen skal stilles må disse ticsene ha forekommet i over ett år. Den nøyaktige årsaken til TS er ikke funnet, men mye peker i retning av forstyrrelser i signalstoffer i hjernen, blant annet dopamin. Genetiske studier viser at tilstanden er arvelig.

Ticsene begynner ofte i tidlig barndom, gjerne rundt 4-6 års alder. Mange opplever en økning av tics mellom 8-12 års alder. Mange vil oppleve en nedgang i tics etter ungdomstiden og flere vil og bli helt kvitt ticsene i voksen alder. Det er svært vanlig for personer med tilstanden å også ha tilleggsvansker som tvangslidelser, ADHD og angst. Både ikke-medikamentelle og medikamentelle tiltak finnes, men det anbefales å starte med ikke-medikamentell behandling.  

Kilde: Anders Nordahl-Hansen, R-FAAT/Høgskolen i ØstfoldSist oppdatert 05.04.2024