logo

Rehabilitering fagråd

Fagråd for rehabilitering skal være rådgivende for fagdirektør i Helse Nord RHF i spørsmål av faglig art med relevans for rehabilitering, både innad og på tvers av foretaksgrensene.


Viktige oppgaver for fagrådet er blant annet å bidra til oppfølging av tiltak i vedtatt regional handlingsplan for rehabilitering, og til videre utvikling av samhandlingsreformen. For øvrig gjelder de generelle krav til fagrådene i Helse Nord:

 • gi råd om faglige og strategiske veivalg i tjenesten
 • selv sette relevante saker på dagsorden, og behandle saker på bestilling fra fagavdelingen i Helse Nord RHF
 • ​utrede saker som har interesse for alle helseforetakene og på forespørsel fra enkelte HF

 • Christoph Schäfer, UNN, leder
 • Are Dragland, Finnmarkssykehuset
 • Kristin Sakshaug , Helgelandssykehuset
 • Beate Johansen, Nordlandssykehuset
 • Audhild Høyem, Regional vurderingsenhet
 • Frank Hüttopohl, Nordlandssykehuset
 • Synøve Kalstad , Helse Nord RHF, sekretær
 • Gaute Jensen, Valnesfjord helsesportsenter
 • Asbjørn Larsen​, brukerrepresentant​


​Hva er et fagråd? (mandat)

 

 

Sist oppdatert 23.09.2022