logo Helse Nord

Rehabilitering fagråd

Fagråd for rehabilitering skal være rådgivende for fagdirektør i Helse Nord RHF i spørsmål av faglig art med relevans for rehabilitering, både innad og på tvers av foretaksgrensene.

Viktige oppgaver for fagrådet er blant annet å bidra til oppfølging av tiltak i vedtatt regional handlingsplan for rehabilitering, og til videre utvikling av samhandlingsreformen. For øvrig gjelder de generelle krav til fagrådene i Helse Nord:
 • gi råd om faglige og strategiske veivalg i tjenesten
 • selv sette relevante saker på dagsorden, og behandle saker på bestilling fra fagavdelingen i Helse Nord RHF
 • ​utrede saker som har interesse for alle helseforetakene og på forespørsel fra enkelte HF

 • Christoph Schäfer, UNN, leder
 • Audhild Høyem, Regional koordinerende enhet, RKE, UNN
 • Frank Hüttopohl, Nordlandssykehuset
 • Kristin Sakshaug, Helgelandssykehuset
 • Kirsti Rasmussen, Regional vurderingsenhet,RVE, UNN
 • Are Dragland, Finnmarkssykehuset
 • Trond Dragland, Nordtun Helserehab
 • Anu Piira, Vigør Rehabiliteringssykehus
 • Bodil Anita Sørensen, Vestvågøy kommune
 • Evelyn Solli Thomassen, Tromsø kommune
 • Åse Senning, brukerrepresentant
 • Synøve Kalstad, Helse Nord RHF, sekretariat


​Hva er et fagråd? (mandat)

 

 

Sist oppdatert 05.04.2024