logo Helse Nord

Revmatologi fagråd

Fagråd for revmatologi skal være rådgivende for fagdirektør i Helse Nord RHF i spørsmål av faglig art.

Leder​

Gøran Karlsson, avdelingsoverlege, revmatologisk avdeling, Nordlandssykehuset, Goran.Karlsson@nordlandssykehuset.no​​

Sekretær

Synøve Kalstad, medisinsk rådgiver, Helse Nord RHF, Synove.Kalstad@helse-nord.no

Medlemmer

  • Ellen Nordal, overlege, PhD, barneavdelingen, UNN
  • ​Monica Lian, regional koordinator, UNN
  • Hanne Karen Aslaksen, revmatolog, UNN
  • Berit Solheim, ergoterapeut, UNN
  • Inger Johanne Jarnes, sykepleier, Nordlandssykehuset
  • Inger Myrnes Hansen, revmatolog Helgelandssykehuset 
  • Hege Skjæran, fastlege, Svolvær 
  • Zsusanna Fabianne, revmatolog, Finnmarkssykehuset 
  • Åse Senning, brukerrepresentant ​

Les mer om arbeidet med revmatologi i Helse Nord

Sist oppdatert 05.04.2024