logo

Rus/TSB fagråd

Fagråd for rus og TSB skal være rådgivende for fagdirektør i Helse Nord RHF i spørsmål av faglig art.

​TSB står for tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Det er spesialisthelsetjenestens rusbehandling.

Leder

Ruben Sletteng, Universitetssykehuset Nord-Norge

Sekretær

Frank Nohr, rådgiver psykisk helse og rus, Helse Nord RHF, kontaktinformasjon​

Medlemmer

  • Asbjørn Larsen, Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon (RIO)
  • May Kirsten Nergård, Finnmarkssykehuset
  • Andreas Østvik, Nordlandssykehuset
  • Arild Holdø, Sigma Nord
  • Marte Bjerkenes Løvold, Universitetssykehuset Nord-Norge
  • Per Laurits Pedersen, Helgelandssykehuset
  • Kristin Nygård-Odeh

Sist oppdatert 02.09.2019