logo Helse Nord

Rus/TSB fagråd

Fagråd for rus og TSB skal være rådgivende for fagdirektør i Helse Nord RHF i spørsmål av faglig art.

​TSB står for tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Det er spesialisthelsetjenestens rusbehandling.

Leder

Portrett Ruben Sletteng

Seniorrådgiver helsetjenester og samhandling, Helse Nord RHF

 

Sekretær

Portrettbilde Frank Nohr

Rådgiver psykisk helse og rus, Helse Nord RHF

 

Medlemmer

  • Asbjørn Larsen, Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon (RIO)
  • May Kirsten Nergård, Finnmarkssykehuset
  • Andreas Østvik, Nordlandssykehuset
  • Arild Holdø, Sigma Nord
  • Marte Bjerkenes Løvold, Universitetssykehuset Nord-Norge
  • Per Laurits Pedersen, Helgelandssykehuset
  • Kristin Nygård-Odeh

Sist oppdatert 05.04.2024