logo

Sped- og småbarn, nordnorsk fagnettverk

Regionalt fagnettverk for å styrke foreldrekompetanse og de nyfødte barns utviklingsmuligheter i nord.

Nettverket har opprettet et nettsted, som skal bidra til at små barn i hele Nord-Norge får best mulig oppfølging og hjelp uansett hvor de bor. 

​Nettstedet finner du her (deminste.helsekompetanse.no)

Sist oppdatert 10.11.2017