logo Helse Nord

Rettssikkerhet for utviklingshemmede ved lovbrudd, fagnettverk

Fagnettverket skal bidra til økt kontakt, samarbeid og erfaringsutveksling mellom alle aktører som berøres av saker der utviklingshemmede omfattes av bestemmelsene i straffeloven.

I saker hvor utviklingshemmede berøres av straffelovens bestemmelser, enten som gjerningsperson eller som offer, skal fagnettverket bidra til kunnskap og forståelse av forholdet til annet lovverk, spesielt kap 9 i Helse- og omsorgstjenesteloven.

Fagnettverket skal bidra til økt kunnskap og kompetanse knyttet til behandlingen av enkeltsaker med tanke på:

  • Best mulig håndtering av rettssikkerheten
  • Best mulige faglige løsninger for den enkelte (oppfølging, skjerming, påtalereaksjon, dom mv)
  • Fagnettverket rapporterer årlig til ledernettverket for voksenhabilitering i Helse Nord.
  • Fagnettverket møtes 2 ganger pr år og møtene ledes av leder for arbeidsutvalget
  • Fagnettverket er forankret i Habiliteringsteamet for voksne, Nordlandssykehuset Bodø.
  • Fagnettverket er åpent for alle som ønsker det og er berørt av de temaer som fagnettverket arbeider med på en eller annen måte.

Leder av nettverket er Anne Liv Engbråten, Nordlandssykehuset. 

Arbeidsutvalget består av:

  • Caroline Nordheim Karlsen, Nordlandssykehuset (perm p.t.)
  • ​Heidi Lubinski Hansen, Barnehuset Bodø
  • Karianne Moen, Politihøyskolen
  • Tanja Catharina Holmen, Finnmarkssykehuset 

Øvrige medlemmer i nettverket:

2023
​Navn​Arbeidssted
​Andrea Claudia Maisenholder​Barnehuset Tromsø
​Anita Sandvik Pettersen
​Helgelandssykehuset, Habiliteringsavdelingen
​Anita Tymi
Norsk Forbund for Utviklingshemmede
​Beate Iren Johansen
​Statsforvalteren i Nordland
​Dagfinn Sørensen
Universitetssykehuset Nord-Norge, Fagutvikling, forskning og kvalitetsavdeling
Erik Thronæs
Statsadvokatembetet
​Estelle Hardy
Tromsø kommune​
​Fritz Nilsen​Salten krisesenter
​Frode Karlsen​
​Harstad kommune
​Gry Elde
​Konfliktrådet
Hege Nilsen​Nordlandssykehuset, Habilitering for voksne
​Heid Peggy Solheim
Universitetssykehuset Nord-Norge, Habiliteringsseksjonen Harstad​
​Hild Rønning
​Politihøgskolen
Hjørdun Erlandsen
​Universitetssykehuset Nord-Norge,  Habiliteringsseksjonen Harstad
​Ingunn Stine NilssenKriminalomsorgen
​Kirsti Kvandahl​Tromsø kommune, Omsorgstjenesten Langnes​
​Mary-Ann Hamsund
​Tromsø kommune, Omsorgstjenesten Kvaløya
Morten Eriksson​Norasenteret
Nina Christine DahlStiftelsen SOR
Ole Herman Aansløkken
Finnmark politidistrikt
Silje Tessem
Universitetssykehuset Nord-Norge; Habiliteringsseksjonen Tromsø
Siv Anita Bjørnsen
Barnehuset Bodø
Sonja Stavem​Nordlandssykehuset, Habiliteringsenhet Vesterålen og Lofoten
​Sunniva Helena Sømhovd
​Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Svein KlingenNordlandssykehuset, Psykiatrisk Innsatsteam
Terje Olsen​FAFO
​Trude Rønningen
Nordland Politidistrikt
Truls StaerTromsø kommune, Tverrfaglig ressurs, Miljøtjenesten barn og unge
Wanja Sæther ​Salten krisesenter 
Øystein Undeberget​Nordlandssykehuset, Habiliteringsenhet Vesterålen og Lofoten
Sist oppdatert 05.04.2024