logo Helse Nord

Diabetes, nettverk og faglig påfyll

Regionalt fagråd for diabetes i Helse Nord arrangerte nettverkskonferanse 7. og 8. november i Tromsø i samarbeid med Helse Nord RHF.

Ragnar Joakimsen fra UNN, leder av regionalt fagråd for diabetes
Publisert 12.12.2023
Ikon

Det deltok i overkant av 40 dedikerte og dyktige deltakere fra hele regionen, som jobber med barn og voksne med diabetes. Det var mange nivåer og yrkesgrupper i helsevesenet i kommuner og spesialisthelsetjeneste som var representert.

En gruppe mennesker som sitter ved bordene
Konferansedeltakere på diabeteskonferansen.

Temaer

Temaer i konferansen var bl.a. nyheter fra Diabetesforbundet og Norsk kvalitetsforbedring av laboratorieundersøkelser (Noklus), årsaker og behandling av øyesykdommen diabetisk retinopati, forebygging og behandling av svangerskapsdiabetes presentert fra ulike nivåer i helsevesenet. Det ble også presentert en del eksempler på anonymiserte pasientforløp (kasuistikker).

Sykdom med ulike behov

Det er mange pasienter med diabetes, og de har veldig ulike behov. Barn med diabetes type 1 krever både mye teknisk hjelp og opplæring av både barna og foreldrene. Avansert teknologi har også blitt mye mer vanlig å bruke blant voksne pasienter med diabetes type 1, mens diabetes type 2 handler både om om livsstil og mange nye medikamenter. 

Konferansen gjenspeilte alle de ulike utfordringene med innspill fra både barneleger, psykologer, lærings- og mestringssenter, kommunehelsetjenesten og medisinske poliklinikker. Det ble også en kjærkommen anledning til å bli kjent på tvers av fag og geografi, med deltagere og foredragsholdere fra sør i Nordland til lengst nord i Finnmark. 

En gruppe mennesker i et rom
Her er det svangerskapsdiabetes som er tema.

Pasientens perspektiv

Blant høydepunkter var psykolog Svein Bergviks evne til å få behandlere til å se konsultasjoner fra pasientens perspektiv, diabetessykepleier Lin Sjøberg Hagens gjennomgang av vevsglukosemåler og tolkning av alle dataene de genererer, og ikke minst de imponerende resultatene blant barn med diabetes presentert av overlege Arne Stokke.

Alle 11 sykehusene i Nord-Norge arrangerer kurs for pasienter med diabetes type 2, og det var også spennende å høre hvordan lærings- og mestringssenteret på Helgeland organiserte det hele. 

Les mer om regionalt fagråd for diabetes

Se hele programmet for konferansen