logo Helse Nord

Dialog om helsetjenester til den samiske befolkningen

Ny direktør i Helse Nord, Marit Lind, har vært i Karasjok og hatt dialog både med Sametinget og Sámi klinihkka om helsetjenester til den samiske befolkningen.

Publisert 08.06.2023
Direktør i Sametinget, Inger Marit Eira-Åhrén, og adm. direktør i Helse Nord, Marit Lind.
Direktør i Sametinget, Inger Marit Eira-Åhrén, og adm. direktør i Helse Nord, Marit Lind, skal ha videre dialog om utviklingen av helsetilbudet til den samiske befolkningen.

Nytilsatt administrende direktør i Helse Nord, Marit Lind, fikk tirsdag 6. juni et godt innblikk i tilbudet spesialisthelsetjenesten gir til den samiske befolkningen. 

Møte med Sametinget

I møte med direktør i Sametinget, Inger Marit Eira-Åhrén, var tema oppfølging av samarbeidsavtalen mellom Sametinget og Helse Nord. Eira-Åhren ga også en presentasjon av Sametinget. Marit Lind orienterte om det pågående arbeidet med funksjons- og oppgavedeling i Helse Nord.

Det ble avtalt et oppfølgingsmøte mellom direktørene for å diskutere Sametingets rolle i det videre samarbeidet angående det pågående arbeidet om funksjon- og oppgavefordeling i Helse Nord.
 
På møtet deltok også konstituert adm. direktør i Finnmarkssykehuset, Vivi Brenden Bech, seksjonsleder Lisbeth Vesterheim Skoglund fra Sametinget og spesialrådgiver i Helse Nord RHF, Tone Amundsen.

Møte med Sámi klinihkka

Lind møtte også Sámi klinihkka i Finnmarkssykehuset. Her fikk hun møte flere ansatte, en presentasjon av helsetjenestene og øvrig virksomhet i klinikken og en omvisning.

En gruppe mennesker som står foran et telt
Et bredt fagmiljø presenterte Sámi klinihkka.
Et par kvinner som står på et jorde med trær og gress
Administrerende direktør i Helse Nord, Marit Lind (t.v.) og konstituert adm. direktør i Finnmarkssykehuset, Vivi Brenden Bech.