logo Helse Nord

Fagrådet for hjertesykdommer skal undersøke økt dødelighet

Helse Nord har gitt det regionale Fagrådet for hjertemedisin i oppdrag å se nærmere på 30 dagers dødelighet ved behandling av hjerteinfarkt i opptaksområdet til Nordlandssykehuset.

Publisert 16.05.2024
Sist oppdatert 24.05.2024
Illustrasjonsbilde Colourbox
Illustrasjonsbilde (Colourbox)

Helse Nord mener det er viktig å bringe klarhet i hvilke forhold som ligger bak endringen i dødelighet i regionen.

– Dette er noe Helse Nord tar på alvor. Helse Nord ved fagdirektør har derfor startet et arbeid for å undersøke om tallene som viser økt dødelighet ved behandling av hjerteinfarkt, kan gi grunn til bekymring. Dette oppdraget har Helse Nord gitt til det regionale fagrådet for kardiologi (hjertesykdommer), sier fagdirektør Geir Tollåli i Helse Nord RHF.

Ekspertgruppen som på oppdrag fra Helse Nord har vurdert PCI-tilbudet har i sin rapport konkludert med at "forskjell i dødelighetsutvikling mellom Nordlandssykehuset og resten av Helse Nord er statistisk signifikant og i disfavør av Nordlandssykehuset".

Ekspertgruppen, som la sin rapport den 12. april, mener likevel en skal være forsiktig med tolkning av dette funnet, som også kan være resultat av tilfeldig variasjon. 

Det bemerkes av  ekspertgruppen, som ble ledet av klinikksjef og overlege Rune Wiseth ved St. Olavs Hospital i Trondheim, at dødeligheten ved Nordlandssykehuset også var lav før oppstart av PCI i Bodø. 

Og basert på data fra Norsk register for invasiv kardiologi (NORIC) er det ikke grunnlag for å hevde at kvalitetsforskjeller ved de to invasive sentrene i Nord-Norge forklarer endring i dødelighet. 

Ekspertgruppen begrenset seg til å påpeke at dette funnet krever videre gjennomgang og oppfølging i Helse Nords fagråd i kardiologi.

Dette arbeidet blir nå igangsatt med umiddelbar virkning. Fagrådet ledes av overlege Per Bjørnerud Rønning ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN).

– Vi har mottatt oppdraget og går i gang umiddelbart. Vi vil gi løpende tilbakemelding til fagdirektøren i Helse Nord, sier Per Bjørnerud Rønning.

– Det er naturlig at fagrådet, som består av spesialister i hjertesykdom fra flere av sykehusene i nord, gjør dette arbeidet, legger han til.

Les mer om evalueringen av invasiv kardiologitilbud (PCI)