logo Helse Nord

Ny direktør i SKDE:

Setter kursen for økt synlighet og samarbeid

— Helsetjenesten er under press, og det er her jeg håper våre bidrag kan bli nyttige, sier den nye direktøren i SKDE, Eva Stensland.

Randi Solhaug
Publisert 19.03.2024
En kvinne som bruker briller

Foto: Ørjan Marakatt Bertelsen

Eva Stensland er klar til å bringe SKDE inn i en ny og spennende fase med flere nasjonale oppdrag.

Det er mye som skjer i norsk helsetjeneste for tiden, og 2024 tegner også til å bli et veldig travelt år for Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE).

Den nye direktøren, Eva Stensland, skal blant annet stå i spissen når SKDE er vertskap for den internasjonale WIC-konferansen, når SKDEs 20-årsjubileum markeres – og ikke minst skal hun lede senterets to nye nasjonale oppdrag. Men alle som kjenner Eva Stensland vet at det ikke står på arbeidskapasiteten hennes. I tillegg er dette oppgaver hun gleder seg veldig til å ta fatt på:

— Det jeg synes er veldig spennende med der vi er nå, er de to oppdragene vi i SKDE fikk i 2023. I flere år har vi hatt to nasjonale oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet: Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre og Helseatlas. Nå har vi fått to nasjonale oppdrag til: Å vurdere hvilke behandlinger spesialisthelsetjenesten skal gjøre mindre av, og nettjenesten metodebok.no, forteller hun.

Tar fatt på viktige oppdrag 

Å vurdere hvilke behandlinger spesialisthelsetjenesten skal gjøre mindre av er et oppdrag SKDE startet på høsten 2023. Oppdraget er omdøpt til: Hva skal sykehusene gjøre mindre av?, for at det skal være mer intuitivt hva det handler om.

— Nå har vi fått flinke fagfolk på plass og vi har fått engasjerte samarbeidspartnere med fra alle helseregionene. Målsettinga er styrt aktivitetsreduksjon av helsetjenester med lav helsegevinst, og at regionene skal gå i samme retning. Så dette er et spennende og utrolig viktig oppdrag, og det er viktig å komme ordentlig i gang med det nå, forteller Stensland.

Det andre oppdraget som SKDE fikk like før jul i 2023, er å ta over ansvaret for metodebok.no. Det er en nettportal for metodebøker og retningslinjer som brukes av helsepersonell. Metodeboka er et mye brukt oppslagsverk og det har 11 000 oppslag hver eneste dag. 

Metodebok.no er et oppdrag som er viktig for oss, og det henger egentlig fint sammen med andre oppdrag vi jobber med for å redusere geografisk variasjon i helsetjenester.
Eva Stensland

Enorm utvikling på 20 år 

Eva Stensland tok over stafettpinnen etter Barthold Vonen som var direktør i SKDE fra 2016 til han gikk av med pensjon 1. desember 2023. Men hun er langt fra noen nykommer fra sidelinjen. Hun kom fra stillingen som fag- og forskningssjef i SKDE (2021—2023) og før det jobbet hun ti år som leder for Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre.  SKDE er med andre ord en organisasjon hun har stor kunnskap om og kjenner til bunns.

I 2024 er det dessuten 20 år siden SKDE ble opprettet. Når en runder to tiår er det naturlig at en både reflekterer over hva en har fått til, og hva som ligger framfor en:

— Det har vært en enorm utvikling i SKDE siden oppstarten. Fra å bare være en regional analyseavdeling til at vi i dag også er et senter med mange oppdrag fra andre oppdragsgivere. Det gjør at jeg tenker at vi har en tillit til at vi leverer godt og at vi både kan ha et nasjonalt og et regionalt perspektiv. For å markere at SKDE er 20 år skal vi blant annet invitere til et jubileumswebinar i august.

En kvinne som sitter på en stol

Foto: Ørjan Marakatt Bertelsen

Eva Stensland understreker viktigheten av å gjøre SKDEs resultater mer tilgjengelige og kjent, slik at de kan få større gjennomslagskraft og bidra til å forme bedre og mer likeverdige helsetjenester.

Vil hjelpe helsetjenesten 

Når Eva Stensland holder foredrag rundt omkring på sykehus eller helseforetak, så avslutter hun alltid med å si at “vi tar gjerne oppdrag, vi ønsker å hjelpe til”. Og hun opplever at de tar kontakt etterpå og viser stor interesse for å se nærmere på bruk av helsetjenester, men også på kvalitet.

— Vi må være nøye på at vi skjønner hva de er ute etter. Vi sjekker alltid med de som gir oss oppdraget, om det er ledere eller klinikere, for å være sikker på “var det dette dere tenkte på?”. Det er også viktig å si at vi bare kan analysere det som er blitt registrert.

Hun tror at den nære kontakten SKDE har med fagfolk, både i atlas- og analysearbeid og i kvalitetsregisterarbeid, er med på å sikre relevansen for arbeidet i senteret. Og at det skaper tillit.

Vi ønsker å være nær de kliniske beslutningene og nær det som faktisk skjer på sykehusene.
Eva Stensland

— Helsetjenesten er under press, og det er her jeg håper våre bidrag kan bli nyttige. For eksempel med hva sykehusene skal gjøre mindre av. Det er helt sentralt i tekninga rundt mangel på helsepersonell og vanskelig økonomi som vi ser i alle helseregioner. Da er det å fokusere på hvem som faktisk skal ha behandling utrolig viktig. En ting er personell og penger, men dette handler også om pasientsikkerhet. Det handler om at vi ikke skal utsette pasienter for ting som kanskje ikke har noen verdi. Når økonomien blir vanskelig så håper jeg at man også klarer å holde fokuset på kvalitet. Det kan være vanskelig, men kvalitet handler både om pasientsikkerhet og økonomi. Hvis vi gjør de riktige tingene og får færre komplikasjoner, så er det også økonomi i det, sier hun.

Må stikke seg mer fram 

— Målsettingen vår er å bidra til likeverdige helsetjenester av god kvalitet. Jeg tror at de tingene vi jobber med er veldig viktig, og det er derfor det er så viktig for oss å være synlige, fortsetter Eva Stensland.

For at resultatene fra SKDE skal brukes mer, legger den nye direktøren vekt på formidling og synlighet. Hun mener at flere må få øynene opp for at SKDE bidrar med relevant styringsinformasjon til helseforetakene gjennom analyser, forskning og registerkompetanse.

— Hvorfor har vi ikke klart å bli mer synlige på de 20 årene som SKDE har eksistert?  

— Jeg tror at det handler om at vi i utgangspunktet er veldig dedikerte tallfolk, og at vi føler oss mest trygge på oppgaven med å presentere tall på en god måte på nettsidene. Vi har vært mest opptatt av å lage gode produkter, og kanskje ikke like opptatt av å eksponere dem. Også er det kanskje dette med å stikke seg fram. Å stå i lyset. Å venne seg til det. Det er også en ting som vi ikke har gjort så mye. Så jeg mener vi må jobbe mer med formidling i årene som kommer, sier Eva Stensland.

Det vil blant annet si større profilering og mer oppsøkende virksomhet framover. I tillegg jobbes det nå med å gjøre nettsidene enda mer brukervennlige, og å få på plass en funksjon for oppdaterte tall på allerede publiserte helseatlas. 

Et annet ledd i å stikke seg fram er at SKDE for aller første gang skal arrangere en internasjonal konferanse: Wennberg International Collaborative (WIC). Konferansen handler om uberettiget variasjon i helsetjenesten og er et internasjonalt samarbeid mellom helsetjenesteforskere og beslutningstakere. Det ventes deltakere fra hele verden.

Nå har vi tatt på oss jobben med å arrangere dette i september i Oslo. Det er et ærefullt oppdrag og det blir spennende.
Eva Stensland
En person som holder en presentasjon

Foto: SKDE

Eva Stensland holdt foredrag under WIC-konferansen i 2023. Da ble den arrangert i Pisa, Italia.

Åpen-dør-policy 

Internt i SKDE har hun også noen mål som leder, og det innebærer å skape stort rom for åpenhet, involvering og engasjement. I tillegg vil hun ha åpen-dør-policy og nok plass i kalenderen til at ansatte kan ta kontakt med henne når de har noe på hjertet. Noe av det viktigste for henne er at folk har det godt på jobben og at de trives. Hun tenker at det både kan være en kilde til inspirasjon og nye ideer.

Om direktørjobben i SKDE er en drømmejobb? Eva Stensland tenker seg om i to sekunder før hun nikker:

— Ja, det er en fin jobb å være direktør i SKDE. Jeg føler meg heldig som har den. Jeg tror dette er drømmejobben.