logo Helse Nord

Likeverdige helsetjenester for eldre?

Det er publisert et nytt helseatlas som viser forskjeller i bruk av helsetjenester til eldre.

Publisert 08.06.2017
Sist oppdatert 25.08.2017
En mann som ser ut av et vindu

Eldrehelseatlas for Norge, 2013-2015 har blitt til i et samarbeid mellom SKDE - Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering og en bredt sammensatt referansegruppe.  Atlaset ble lansert 15.juni 2017.

Til helseatlas.no

Avdekker forskjeller

En likeverdig helsetjeneste er en overordnet helsepolitisk målsetting i Norge. Eldrehelseatlas for Norge beskriver variasjon i eldres bruk av sentrale somatiske spesialisthelsetjenester i forhold til bosted.

Atlaset baserer seg i hovedsak på data fra Norsk Pasientregister og beskriver helsetjenester gitt til eldre fra 75 år for perioden fra 2013 til 2015.

Analysene avdekker uberettiget variasjon for flere viktige helsetjenester og har dermed relevans både for helsepolitikere, helseledere og klinikere.

Innblikk i fremtidens eldrebølge

Eldrehelseatlaset dokumenterer også når og hvordan den ventede eldrebølgen vil slå inn, og viser hvordan denne vil arte seg ulikt i ulike opptaksområder, og for ulike spesialiteter og tjenester.

For noen helsetjenester er det også sett på om alder blir brukt som prioriteringskriterium, tross målsettingen om det motsatte.

Mer om Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE)