logo Helse Nord

WIC-konferansen 2024:

Konferansen for deg som er opptatt av likeverdige helsetjenester

Årets WIC-konferanse har fire hovedtema som er relevante for deg som er opptatt av likeverdige helsetjenester. Blant bidragsyterne er professorene David Goodman og Gwyn Bevan.

Randi Solhaug
Publisert 13.05.2024
Sist oppdatert 21.05.2024
En mann som står på et podium
Professor David Goodman er ansett som en nestor på feltet geografisk variasjon og han har forsket på helsetjenester i en årrekke. Bildet er fra da han deltok på Helsetjenesteforskningskonferansen i Tromsø høsten 2022.

Wennberg International Collaborative (WIC) er et fellesskap av forskere og beslutningstakere og har som målsetting å belyse årsaker og konsekvenser av uberettiget variasjon i helsevesenet. 

Hvert år arrangerer WIC konferanser som belyser nye spørsmål, nye metoder, nylige funn og innovative retningslinjer og forbedringsideer.

Årets konferanse arrangeres i Oslo 11.—13. september av SKDE i samarbeid med WIC. 

Er du også opptatt av likeverdige helsetjenester? Da er dette trolig en konferanse du ikke vil gå glipp av – meld deg på her. 

Konferansen har fire hovedtema: 

1. Tjenester med lav helseverdi 

2. Rapportering av variasjon i helsevesenet 

3. Nye data og datakoblingsmetoder for evaluering av helsevesenet 

4. Økonomisk analyse av uberettiget variasjon 

To nestorer på programmet 

En av dem som skal bidra i programmet er professor David Goodman ved Dartmouth Institute i USA. Han har forsket på geografisk variasjon i helsetjenesten i flere tiår, og i 1996 var han med på å lage det aller første helseatlaset i USA. 

I 2022 var han i Tromsø for å holde foredrag på Helsetjenesteforskingskonferansen. Da sa han blant annet at det ikke er noen automatikk i at mer pengebruk innen helsetjenester fører til bedre og mer likeverdig pasientbehandling. 

En annen du bør få med deg fra programmet er professor R. Gwyn Bevan ved The London School of Economics and Political Science (LSE).  

Han er blant annet forfatter av boka How did Britain come to this? A century of systemic failures of governance. Her undersøker Bevan et århundre med systemisk svikt i den britiske staten. Boken begynner og slutter med å vise hvordan styringssystemer forklarer skandaler i NHS-sykehus, svikt og suksesser i Storbritannia og Tyskland i responsen på Covid-19 (både før og etter at vaksiner ble tilgjengelige). 

Du kan bidra med abstracts 

Det vil også bli sesjoner basert på inviterte foredrag og innsendte abstracts. Relevante tema som kan belyses i abstracts er: 

  • Nødvendige/ effektive helsetjenester 
  • Beslutningskvalitet, samvalg og preferansesensitiv omsorg 
  • Overdiagnostikk 
  • Etikk og urettferdighet rundt geografisk variasjon i helsevesenet 

Frist for innsending av abstracts er 30. juni.

En person som holder en presentasjon
SKDE-direktør Eva Stensland presenterte på WIC-konferansen i Italia høsten 2023. Nå skal SKDE være vertskap for samme konferanse i Oslo høsten 2024. Foto: SKDE